Mapa strony

Roztańczony Wyszogród

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”

Cel projektu

Celem projektu było pobudzenie lokalnej społeczności do aktywności fizycznej przez różne formy tańca.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  • Organizacja warsztatów tanecznych:
  • Hip-hop połączony z Roller Dance – taniec na rolkach. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Jest to nowa odmiana tańca, która dopiero raczkuje w kilku miejscach w Polsce. Zainteresowanie było tak duże, że na jednych z zajęć pojawiło się prawie 40 uczestników.
  • Warsztaty latino, samba i jazz, zumba, stretching. W tych zajęciach udział wzięła mniejsza grupa uczestników i były to głównie dziewczynki w wieku 8-14 lat.
  • Przygotowanie występu końcowego. Na pokaz końcowy wybraliśmy Hip-hop połączony z Roller Dance, ponieważ te warsztaty najbardziej zainteresowały uczestników i poniekąd była to ich decyzja.
  • Zakup koszulek dla grupy tanecznej. Dzięki projektowi grupa nie jest anonimowa i podczas występów może prezentować się w jednolitych strojach.

Rezultaty projektu

To, co nas najbardziej cieszy, to rozbudzone pasja do tańca u młodych ludzi. Fakt, że frekwencja na zajęciach zwiększała się świadczy o dobrym doborze tematyki zajęć. Udało się stworzyć stałą grupę ,która z wielkim zaangażowaniem i radością przygotowała pokaz końcowy. Po zakończeniu projektu możemy stwierdzić, że mamy podstawy to utworzenia grupy tanecznej. Podjęte działania będziemy chcieli kontynuować po zakończeniu projektu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami naszego projektu były głownie dzieci i młodzież oraz w małym zakresie ich rodzice. Łącznie w organizowanych przez nas zajęciach udział wzięło około 50 osób z Gminy i Miasta Wyszogród oraz dzieci spoza gminy, które spędzały wakacje w Wyszogrodzie.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami naszego projektu byli:

  • Studio Tańca Fame z Płocka (instruktorki Marta Wiśniewska i Malwina Janus);
  • Czysta Forma Studio z Płocka ( instruktor Tomasz Araucz);
  • Urząd Gminy i Miasta Wyszogród.