Mapa strony

Roztańczone dzieciaki

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”

Cel projektu

Celem projektu była nauka dzieci z terenu gminy Mała Wieś popularnych tańców towarzyskich, tj.walc wiedeński, walc angielski, samba, cha-cha, jave i quickstep oraz integracja lokalnej społeczności.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Pierwszym etapem projektu był wyjazd integracyjny na piknik, który odbył się 23 czerwca w Ruszkach, gdzie dzieci miały okazję zapoznać się z tańcem towarzyskim i nauczyć się pierwszych kroków poprzez zabawę. Od czerwca do listopada na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Małej Wsi odbywały się warsztaty taneczne, w których uczestniczyło 20 dzieci, prowadzone przez przez instruktora tańca towarzyskiego. Kolejnym etapem była prezentacja zdobytych umiejętności i efektów projektu: podczas rozpoczęcia roku szkolnego przed społecznością szkolną, pokaz na XVI Dniach Gminy Mała Wieś oraz udział w I Ogólnopolskim Turnieju Tańca Sportowego o Puchar Wójta Gminy Mała Wieś, który odbył się na hali sportowej w Małej Wsi 27 listopada, gdzie dzieci wystąpiły przed znacznie większą publicznością.

Rezultaty projektu

Efektem projektu było zorganizowanie zajęć, na których dzieci nauczyły się podstawowych kroków i układów tanecznych. Nauczyły się pracy w grupie. Spędzają czas aktywnie uczestnicząc w zajęciach, które odbywają się regularnie po zakończeniu projektu. Promują gminę i powiat na różnych uroczystościach. Biorą udział w ogólnopolskich turniejach tańca. Dzięki zajęciom dzieci przezwyciężyły swoje słabości i lęki, stały się bardziej otwarte i chętne do podejmowania nowych wyzwań. Pokochały taniec.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była 20-osobowa grupa dzieci w wieku szkolnym do lat 13 oraz ich rodzice i dziadkowie. Dzięki występom i udziałowi w turnieju odbiorcami została również lokalna społeczność, która aktywnie uczestniczyła w przygotowaniach do występu i poznała efekty projektu „Roztańczone dzieciaki”.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Szkoła Tańca Pasjonat z Sochaczewa
  • Urząd Gminy Mała Wieś
  • Szkoła Podstawowa w Małej Wsi
  • Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju