Mapa strony

ROZTAŃCZONA JESIEŃ ŻYCIA

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Głównym celem projektu było wzmocnienie funkcjonowania w społeczeństwie seniorów, w szczególności podniesienie ich sprawności funkcjonowania pod względem społecznym, fizycznym i zdrowotnym.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu seniorzy gminy Kalisz Pomorski uczestniczyli w zajęciach tanecznych prowadzonych w M-GOK w Kaliszu Pomorskim.
Były to zajęcia otwarte zarówno dla członków SUTW w Kaliszu Pomorskim, kaliskiego Dziennego Domu „SENIOR +”, a także dla innych zainteresowanych seniorów z terenu gminy Kalisz Pomorski. Zajęcia odbywały się 10 razy po 1,5 godziny, 1 raz w tygodniu, poprowadził je wykwalifikowany instruktor ze Szkoły Tańca Astra Luna w Wałczu. Uczestnicy poznawali różne kroki tańca towarzyskiego, a także taneczne ćwiczenia koordynacyjne. W ramach zajęć uczestnicy przygotowali pod okiem instruktora etiudę taneczną, którą zaprezentowali podczas uroczystości zorganizowanej w M-GOK w Kaliszu Pomorskim.

Rezultaty projektu

Zorganizowano nowe wydarzenie o charakterze publicznym: widowisko muzyczno- taneczne, na którym mieszkańcy mogli spotykać się i miło spędzać czas. W ramach projektu zakupiono stroje, w których uczestnicy mogli się zaprezentować podczas finału i zatańczyć przygotowaną etiudę. Seniorzy nabyli nowe umiejętności taneczne, podnieśli swój poziom ogólnej sprawności fizycznej. Efektem tych zajęć jest też nowa forma samorozwoju oraz samodoskonalenia seniorów w sferze mentalnej.

Odbiorcy projektu

W realizację projektu zaangażowani byli członkowie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kaliszu Pomorskim oraz członkowie Dziennego Domu „SENIOR +”. Ponadto zajęcia były otwarte dla wszystkich zainteresowanych seniorów i osób starszych.

Partnerzy w realizacji projektu

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim, Dzienny Dom „Senior+”, Stowarzyszenie Biały Zdrój