Mapa strony

Roztańczona integracja

Logotyp Fundacji Parasol

Cel projektu

Głównym celem projektu było stworzenie możliwości rozwoju dzieci z niepełnosprawnością poprzez zorganizowanie warsztatów tanecznych, trzydniowego biwaku oraz wypraw po ścieżkach edukacyjnych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przeprowadzono warsztaty taneczne. Zorganizowano trzydniowy biwak w miejscowości Łupawsko, podczas którego dzieci niepełnosprawne wraz z rodzicami miały okazję doświadczyć życia biwakowego, pokonali 5 km szlak przyrodniczy wokół jeziora Jasień. Wieczory mijały nam na wspólnych rozmowach, śpiewach oraz zabawach integracyjnych. Uczestniczyliśmy w dwóch pieszych wyprawach do Karwna oraz Mikorowa, poznając dotąd nieznane walory turystyczne naszej gminy. Dzieci niepełnosprawne wraz z rodzicami uczestniczyły w warsztatach tanecznych. Systematycznie spotykały się pracując nad układem tanecznym, który był zaprezentowany m.in. na gminnych dożynkach, na miniolimpiadzie osób niepełnosprawnych w Charbrowie (gm. Wicko) oraz w szkołach na terenie gminy – Rokitach, Nożynie oraz Czarnej Dąbrówce.

Rezultaty projektu

Działania były okazją dotarcia do miejsc, które w pojedynkę często były nieosiągalne. Zacieśniły więzi między dziećmi i ich opiekunami. Powstał film prezentujący wspólne zmagania i osiągnięte efekty pracy grupy tanecznej. Poznano talenty młodych ludzi żyjących z powodu niepełnosprawności w cieniu zdrowych rówieśników. Stworzyliśmy przestrzeń do rozwoju większej wrażliwości lokalnej społeczności na potrzeby osób niepełnosprawnych. Przełamano bariery mentalne ze środowiskiem rówieśniczym.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu było 30 osób – osoby niepełnosprawne wraz z ich opiekunami.

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie LOKO-MOTYWA z Czarnej Dąbrówki, GCKiB z Czarnej Dąbrówki, Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”