Mapa strony

ROZŚPIEWANA JESIEŃ – warsztaty wokalne

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Głównym celem projektu było zachęcenie osób utalentowanych wokalnie, które dotychczas ukrywały swoje talenty i nie rozwijały pasji do muzyki, a także do tego aby wyszły z domu i „odkryły” siebie, a przede wszystkim swój głos przed całym światem.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt „ROZŚPIEWANA JESIEŃ – warsztaty wokalne” polegał na zorganizowaniu cyklicznych warsztatów wokalnych, skierowanych do mieszkańców gminy Kalisz Pomorski. Miały one formę zajęć otwartych.
Zajęcia obejmowały pracę nad techniką wokalną: emisją głosu, dykcją, prawidłowym oddechem, pracą nad ciałem i postawą, interpretacją tekstu oraz pracę nad ruchem scenicznym. Uczestnicy mieli okazję rozwijać słuch harmoniczny podczas śpiewu w wielogłosie, a także nauczyć się pracy z mikrofonem.
Ćwiczenia dostosowywane były do rozwoju uczestników, ich silnych stron i tych, nad którymi należało popracować. Podczas zajęć wokalnych pracowano również nad interpretacją śpiewanych tekstów, aby uczestnicy byli świadomi tego jak wielką wartość ma przekaz emocjonalny i pozawerbalny.

Rezultaty projektu

Uczestnicy zaprezentowali się podczas „Jesiennego koncertu”. W znacznym stopniu zintegrowała się cała społeczność gminy, a w szczególności osoby lubiące i chcące śpiewać. Stworzono nowe, atrakcyjne formy i możliwości spędzania wolnego czasu. Po zakończeniu projektu wszyscy uczestnicy mogą kontynuować rozwijanie swojego talentu i podnosić poziom swoich umiejętności wokalnych podczas stałych zajęć organizowanych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliszu Pomorskim.

Odbiorcy projektu

Uczestnikami były wszystkie osoby pragnące śpiewać, nie były przewidziane żadne ograniczenia wiekowe ani poziom umiejętności wokalnych.
Zajęcia odbywały się w dwóch grupach liczących po 15 osób każda:
– dzieci i młodzież, 10 spotkań, każde po 2 godz.
– dorośli i seniorzy, 10 spotkań, każde po 2 godz.

Partnerzy w realizacji projektu

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim, Dzienny Dom „Senior+”, Stowarzyszenie Biały Zdrój