Mapa strony

Różnice nas łączą

Logotyp Fundacji Wrzosowa Kraina

Cel projektu

Głównym celem projektu była integracja mieszkańców, kształtowanie tolerancji dla innych kultur wśród młodszego i starszego pokolenia oraz pielęgnowanie tradycji dwóch kultur.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Realizowany projekt „Różnice nas łączą” obejmował cykl czterech spotkań. W ramach projektu zostały zorganizowane następujące spotkania:

  • I Mała Watra w Patoce”, która odbyła się 16 lipca.
  • „Wieńcowiny”. Spotkanie odbyło się 27 sierpnia.
  • „Tradycje, ozdoby świąteczne”, które odbyły się 26 listopada.
  • „Wigilia dwóch kultur”, która odbyła się 10 grudnia.

Spotkania były uatrakcyjniane konkursami, wspólnym śpiewaniem, biesiadowaniem. Dla dzieci zostały organizowane różnorodne zabawy, konkursy i gry sportowe. W trakcie spotkań zorganizowano również warsztaty plastyczne: wykonywanie prac plastycznych związanych ze zbiorem plonów, zdobienie bombek, przygotowywanie potraw. W czasie spotkań dzielono się własnymi wspomnieniami, co pozwoliło przybliżyć historię i obyczaje obu kultur.

Rezultaty projektu

W celu jak najlepszej realizacji projektu zakupiono sprzęt nagłaśniający, który został wykorzystany do organizacji 4 spotkań warsztatowo-organizacyjnych. Natomiast artykuły spożywcze, artykuły plastyczne i nagrody pozwoliły w znacznym stopniu uatrakcyjnić spotkania. Dzięki realizacji projektu wzrosło zaangażowanie we wspólne działania i zwiększyła się liczba osób chętnie uczestniczących w naszych spotkaniach, wzrosło poczucie odpowiedzialności i przynależności społecznej.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli przede wszystkim mieszkańcy wsi Patoka. Jednak działania realizowane w ramach naszego projektu okazały się atrakcyjne, więc uczestniczyli w nim mieszkańcy pobliskich miejscowości, a także osoby nie będące mieszkańcami naszej gminy.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu „Różnice nas łączą” był samorząd lokalny oraz sołtys wsi Patoka, gdyż do zorganizowania spotkań przewidzianych w projekcie była wykorzystana świetlica wiejska. Możliwość korzystania z świetlicy niezmiernie ułatwiła realizację działań ujętych w projekcie.