Mapa strony

Rozczytana rodzina – rozczytana gmina

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”

Cel projektu

Głównym celem projektu była promocja czytelnictwa. Chcieliśmy zachęcić dzieci, młodzież i dorosłych do czytania książek. Rodziców zachęcić do czytania dzieciom uznanych dzieł literatury polskiej i światowej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  • Spotkania z Elfem – 10 spotkań,
  • Spotkania autorskie – 3
  • Spotkania Dyskusyjnego klubu Książki – 5, w tym 2 spotkania dla dorosłych 3 dla młodzieży
  • Konkursy – plastyczny i na recenzję książki
  • Udział w Narodowym Czytaniu Quo vadis

Rezultaty projektu

Rezultatami projektu było: 10 wakacyjnych spotkań dla dzieci, 2 konkursy, 5 spotkań Dyskusyjnego
Klubu Czytelniczego, 3 spotkania autorskie

Odbiorcy projektu

  • dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – grupa około 140 osób, (uczestnicy wakacji z Elfem i spotkań z autorem)
  • młodzież gimnazjalna i licealna – grupa około 5 osób (uczestnicy konkursu na recenzję)
  • dorośli – grupa około 15 osób. (uczestnicy Dyskusyjnego Klub Czytelnika i uczestnicy spotkań autorskich)
  • pozostali mieszkańcy gminy – uczestniczący w Narodowym Dniu Czytania – 150 osób

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury