Mapa strony

Rozbudowa placu zabaw w Rudzie. Nauka kreatywnych zabaw na świeżym powietrzu

Logotyp Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej

Cel projektu

Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców oraz ich integracja, jak również poprawa wizerunku miejscowości Ruda. Także stworzenie ciekawego i przyciągającego ludzi miejsca.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przeprowadzono serię spotkań podwórkowych dla rodzin w formie pikników. Uczestnicy korzystali z poczęstunku, odbyły się zabawy i tańce przy muzyce, dzieci poznały wiele ciekawych zabaw, a nowe obiekty wyposażenia placu zabaw cieszyły się ogromnym powodzeniem. W prowadzony projekt bezpłatnie zaangażował się miejscowy wodzirej użyczając sprzętu i umilając spotkania świetną muzyką. Za środki pozyskane na projekt zakupione zostały dwa obiekty na wyposażenie placu zabaw, łącznie jest już ich pięć, a plac zabaw cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Teren świetlicy został urozmaicony, powstało nowe miejsce, gdzie rodzice razem z dziećmi mogą się spotykać i spokojnie i bezpiecznie spędzać wolny czas.

Rezultaty projektu

Teren świetlicy został urozmaicony, powstało nowe miejsce gdzie rodzice razem z dziećmi mogą się spotykać i spokojnie spędzać wolny czas. Projekt umożliwił rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań, zdobycie umiejętności przekazywania własnej wiedzy oraz integracji, kształtowania aktywności i rozwój własnej twórczości. W wyniku przeprowadzonego projektu wzrosła integracja mieszkańców, ich aktywność społeczna oraz chęć angażowania się w działania mające na celu dobro wspólne.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była grupa około 40 osób (nie wliczając w to osób bezpośrednio zaangażowanych w jego obsługę). Był on kierowany do wszystkich grup wiekowych mieszkańców miejscowości Ruda, a także miejscowości sąsiednich, jednak najważniejszymi odbiorcami były dzieci oraz ich opiekunowie.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Koło Gospodyń Wiejskich w Rudzie
  • Urząd Gminy Krzywda