Mapa strony

Rozbębniona Kaźmierzowa

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

Celem projektu była integracja społeczności lokalnej i nawiązanie nowych kontaktów oraz nauka gry na bębnach, jak również wzmocnienie manualnych umiejętności podczas zajęć plastycznych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przeprowadzone działania – warsztaty bębniarskie oraz zajęcia plastyczne odbywały się w świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie.

Rezultaty projektu

Projekt przyczynił się do nawiązania dialogu społecznego, integracji międzypokoleniowej, poprawy warunków życia mieszkańców wsi Kaźmierzów, Sucha Górna i Moskorzyn. Projekt wpłynął pozytywnie na rozwój zainteresowań i uzdolnień mieszkańców, jak również na wzrost umiejętności muzycznych i wrażliwości estetycznych uczestników. Projekt przyczynił się do stworzenia atrakcyjnej alternatywy spędzenia czasu wolnego w okresie jesiennym dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Odbiorcy projektu

Wśród uczestników były zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Na zakończenie projektu uczestnicy warsztatów wystąpili przed 56-osobową publicznością. Realizacja projektu wpłynęła pozytywnie na zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez uatrakcyjnienie aktywnych form spędzania czasu wolnego w Świetlicy Wiejskiej w Kaźmierzowie.

Partnerzy w realizacji projektu

Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie, zaprzyjaźnione instytucje MGBP oraz Sołectwa wsi Sucha Górna i Kaźmierzów.