Mapa strony

Rowerowy zawrót głowy

Logotyp Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej

Cel projektu

Celem projektu była promocja lokalnych dóbr przyrodniczych, turystycznych oraz historycznych, zagwarantowanie mieszkańcom możliwości aktywnego spędzenia czasu wolnego. Jednym z celów projektu było również wyznaczenie ważnych dla mieszkańców miejsc, które następnie zostały punktami szlaku rowerowego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W projekcie zorganizowano 3 rajdy rowerowe. Pierwszy z nich podkreślał walory przyrodnicze, drugi walory historyczne, trzeci sportowe. Każdy z nich zakończył się grillem lub ogniskiem.
Następnie, po fazie konsultacji, stworzono trasę ścieżki rowerowej. Rozmawiano na temat tego jakie miejsca są ważne i istotne dla mieszkańców, co warto zobaczyć – tak właśnie powstała trasa przejazdu rowerowego. Po tym etapie odbył się rajd rowerowy, na który zaproszono zarówno mieszkańców jak i przedstawicieli władz samorządowych. Podczas rajdów organizowaliśmy różnego rodzaju konkursy i zabawy integracyjne. Na potrzeby projektu powstała wiata, gdzie organizowane były ogniska podsumowujące każdy z rajdów, wiata stała się również miejscem spotkań dla mieszkańców.

Rezultaty projektu

Głównym rezultatem przeprowadzenia projektu było wyznaczenie atrakcyjnych ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Stoczek Łukowski. Ponadto projekt dał szansę dla samych mieszkańców aby wspólnie i aktywnie zagospodarować czas wolny. Była to również promocja walorów przyrodniczych, turystycznych i historycznych miasta i gminy. Stworzono również kalendarz z najładniejszymi pejzażami.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy miasta i gminy Stoczek Łukowski oraz zaproszeni przez nich goście. Łącznie w działaniach wzięło udział blisko 121 osób. W większości była to młodzież oraz osoby w wieku 21-45 lat.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami byli: Miasto Stoczek Łukowski, LKS Dwernicki Stoczek Łukowski, STS Aves, Towarzystwo Przyjaciół Stoczka.