Mapa strony

Rowerowo po atrakcje!

Logotyp Stowarzyszenia Rozwoju Orawy

Cel projektu

Poszerzenie i upowszechnienie wiedzy o naszej miejscowości pod względem turystycznym, historycznym i kulturowym poprzez przeprowadzenie cyklu rajdów rowerowych po różnych częściach naszej gminy, opracowaniem i rozwiązywaniem zagadek i zadań krajoznawczych, etnograficznych i historycznych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt „Rowerowo po atrakcje” polegał na zorganizowaniu cyklu rajdów rowerowych wraz z opracowanymi na specjalnych ulotkach zagadkami i zadaniami krajoznawczymi, historycznymi oraz z niespodziankami. Rajdy zaplanowano na wrzesień i październik. Uczestnicy rajdów mieli za zadanie zmaganie się z atrakcjami, musieli rozwiązywać zagadki. W ramach tej inicjatywy zakupiono dodatkowo 6 sztuk ławek, które zostały zainstalowane w ważnych turystycznie miejscach naszej gminy. Oznakowano również trasy turystyczne (wykonano ok. 40 tabliczek).

Rezultaty projektu

  • Przeprowadzono cykl 3 rajdów rowerowych (po 30 osób w różnych kategoriach wiekowych)
  • Oznakowano trasy turystyczne (40 tabliczek)
  • Wydrukowano ulotki z zagadkami i zadaniami (150 szt.)
  • Zainstalowano 6 sztuk ławek w ważnych turystycznie miejscach naszej gminy

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli wszyscy mieszkańcy – zarówno dzieci, młodzież i dorośli, a także turyści i goście odwiedzający naszą gminę

Partnerzy w realizacji projektu

Gmina Lipnica Wielka, Gminne Centrum Kultury