Mapa strony

Rowerowo – na sportowo!

Logotyp Stowarzyszenia Rozwoju Orawy

Cel projektu

Głównym celem projektu było promowanie zdrowego stylu życia, popularyzacja i rozwój sportu rowerowego, szerzenie świadomości ekologicznej, a także zwiększanie integracji międzypokoleniowej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania które były realizowane w ramach tego projektu obejmowały przede wszystkim angażowanie lokalnego społeczeństwa do aktywnego spędzania czasu całych rodzin. Od 14 sierpnia zostało zorganizowanych 6 rajdów rowerowych podczas których uczestnicy wyruszali na ścieżki rowerowe by wspólnie pokonać trasę wyznaczoną przez Towarzystwo Cyklistów. Po każdym zakończonym rajdzie odbywały się ogniska w których wszyscy uczestnicy wspólnie brali udział. Dodatkowym działaniem było zorganizowanie zawodów sportowych dla dzieci – Mini Podhale Tour, w których z roku na rok uczestniczy coraz większa grupa dzieci oraz kibicujących im rodziców.

Rezultaty projektu

Podczas rajdów uczestnicy miło i aktywnie spędzali czas, integrowali się międzypokoleniowo, poznawali ścieżki rowerowe. Wspólny posiłek, który odbywał się po każdym z rajdów dodawał uczestnikom sił oraz zachęcał do kolejnego uczestnictwa w wyprawach.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami rajdów byli mieszkańcy gminy Spytkowice oraz ościennych miejscowości, młodsi jak i starsi. W rajdach brały udział całe rodziny wspólnie ze znajomymi. Ogółem w zawodach wzięło udział wiele dzieci z różnych miejscowości i powiatów w wieku od 3 do 18 lat, natomiast rodzice kibicowali wszystkim swym pociechom.

Partnerzy w realizacji projektu

Głównym partnerem rajdów było Gminne Centrum Kultury w Spytkowicach, które pomogło promować wszystkie imprezy oraz zorganizować cały projekt.