Mapa strony

Rowerem śladami błogosławionego Edmunda

Logotyp Stowarzyszenia DZIECKO

Cel projektu

Celem projektu było zorganizowanie rajdu rowerowego „ROWEREM ŚLADAMI BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA”  oraz integracja mieszkańców gminy Pępowo i powiatu gostyńskiego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania zrealizowane w ramach zadania to:

 • promowanie rajdu rowerowego ROWEREM ŚLADAMI BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA odbyło się poprzez kurendę, plakaty informacyjne, strony internetowe, ogłoszenia parafialne;
 • zorganizowanie rajdu rowerowego i zgromadzenie ok. 200 uczestników;
 • została zrobiona dokumentacja zdjęciowa;
 • upowszechniliśmy kulturę fizyczną, zdrowy tryb życia i aktywny wypoczynek;
 • zintegrowaliśmy uczestników rajdu (najmłodszy 11 lat, najstarszy uczestnik 70 lat);
 • wzmocniliśmy więzi rodzinne poprzez wspólne spędzenie czasu wolnego, wzrosła popularności naszej gminy, powiatu gostyńskiego ze względu na promocję skierowaną do osób spoza naszego obszaru – zaproszeni cykliści z pobliskich gmin;
 • przeprowadziliśmy dokumentację zdjęciową.

Rezultaty projektu

Rezultatem jest zorganizowanie rajdu rowerowego, a także:

 • przeprowadziliśmy imprezy podsumowujące każdy etap rajdu;
 • zgromadziliśmy w jednym miejscu ok 200 uczestników;
 • zgromadziliśmy darczyńców;
 • podnieśliśmy poziom wiedzy na temat E. Bojanowskiego;
 • upowszechniliśmy kulturę fizyczną i aktywny wypoczynek;
 • zintegrowaliśmy uczestników rajdu;
 • wzmocniliśmy więzi rodzinne poprzez wspólne spędzenie czasu wolnego;
 • przeprowadziliśmy dokumentację zdjęciową.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była lokalna społeczność, osoby indywidualne jak i rodziny z dziećmi, młodzież – pasjonaci wycieczek rowerowych, którzy mieli okazję przeżyć wspaniałą przygodę. Zaproszeni zostali cykliści z pobliskich gmin.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Partnerzy projektu:
 • Gminny Ośrodek Kultury Pępowo
 • Parafia św. Jadwigi w Pępowie
 • Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach
 • OSP PĘPOWO
 • OSP BABKOWICE
 • ZAKŁAD INSTALACYJNY WK CO I GAZ – ROMAN KRAJKA KRZYŻANKI
 • ZAKŁAD MIĘSNY KACZMAREK W PĘPOWIE
 • POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W PĘPOWIE