Mapa strony

Rolnik w nowej roli

Logotyp Darłowskiego Centrum Wolontariatu

Cel projektu

Głównym celem projektu było pokazanie miejscowym rolnikom i ich rodzinom możliwości aktywnego i atrakcyjnego spędzenia czasu w gronie sąsiadów oraz oderwania się od codziennej pracy na roli.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W trakcie trwania projektu zwiedziliśmy przepiękne Ogrody Tematyczne Hortulus w Dobrzycy – miło było popatrzeć na naszych mieszkańców, którzy z zachwytem oglądali egzotyczne rośliny i już snuli plany na upiększenie własnych ogródeczków. Rajd na plantację borówek, do Muzeum Rybaka czy prelekcja taksydermisty w Bałtyckim Studio Preparowania Zwierząt – wszystkie te działania były bodźcem do poszukania własnej ścieżki rozwinięcia dodatkowego dochodu dla rolnika. Wielkim odprężeniem dla korzystających z projektu była wizyta w Muzeum w Swołowie, dzieci rolników z niedowierzaniem przyglądały się pracy młockarni, sieczkarni i zastanawiały się, czy rzeczywiście tak było. Wielką frajdą dla wszystkich były warsztaty lepienia z gliny – w końcu nie święci garnki lepią – mogą to robić też nasi rolnicy…

Rezultaty projektu

Dzięki projektowi uatrakcyjniliśmy wypoczynek rolnikom, przybliżyliśmy piękno okolicznych wsi oraz możliwość stworzenia dodatkowego źródła dochodu na bazie gospodarstw. „Drzewko projektowe” stało się symbolem poprawienia estetyki przy posesjach uczestników projektu. Kamizelki odblaskowe, kijki nordic walking oraz zachęcenie do pieszych rajdów u kilku osób zaszczepiło zdrowy styl życia i regularnie spacerują. Banner z napisem „Sołectwo Korlino” zacieśnił więzi międzysąsiedzkie.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli lokalni rolnicy, ich dzieci, domownicy oraz osoby pomagający im w pracy na roli.