Mapa strony

Rodzinny i społeczny odpoczynek na łonie natury integrujący społeczność

Logotyp Darłowskiego Centrum Wolontariatu

Cel projektu

Zakładanym celem naszego projektu było przeprowadzenie imprez sportowych i turystycznych, które zintegrowałyby jak największą liczbę mieszkańców oraz innych uczestników.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zorganizowaliśmy dwa spływy kajakowe, przeprowadziliśmy turniej strażacki oraz turniej badmintona, grzybobranie i sprzątanie obrębu lasu, z którego korzystaliśmy, wycieczkę autokarową do Łeba-Parku. Poza budżetem projektu zrealizowaliśmy trzy rajdy rowerowe, połączone ze sprzątaniem na trasie przejazdu oraz spotkanie podsumowujące nasze działania i osiągnięte efekty (z filmami i slajdami ze spotkań). W czasie imprez uczyliśmy się, jak bezpiecznie korzystać z wody, dróg publicznych i lasu, wygłosiliśmy także pogadanki o tematyce przeciwpożarowej.

Rezultaty projektu

Udało nam się zaangażować 24 wolontariusz, którzy poświęcili około 250 godzin na zorganizowanie i przeprowadzenie działań projektu, pozyskaliśmy trzech sponsorów. W naszych działaniach uczestniczyło około 450 osób, które nabrały przekonania do wspólnego spędzania czasy, działania dla dobra wspólnego, dbania o otoczenie. Nastąpił wzrost zainteresowania mieszkańców sprawami naszej społeczności. Dzieci zaczęły angażować swoich rodziców w spotkania i działania związane z projektem.

 

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy naszej miejscowości, głównie dzieci i młodzież, a także mieszkańcy sąsiednich wiosek i turyści.

 

 

 

Partnerzy w realizacji projektu

Klasztor Benedyktynów w Starym Krakowie, Urząd Gminy Sławno, Nadleśnictwo Sławno, Rada Sołecka, nasze miejscowości oraz mieszkańcy.