Mapa strony

Rodzinnie – aktywnie – bezpiecznie: Lato 2016 na Irysie

Logotyp Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zapewnienie 25 dzieciom możliwości spędzenia aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacji w Orzyszu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  • warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ratownictwa wodnego przeprowadzone z użyciem specjalistycznego sprzętu szkoleniowego (fantomy, komputery). Poczęstunek dla uczestników warsztatów.
  • Spływ kajakowy z rodzicami/opiekunami, trasa ok 12 km (Jeziorem Orzysz i Wierzbińskim, Rzeką Orzysz).
  • Ognisko integracyjne. Dla uczestników projektu zostały przygotowane gry i zabawy oraz poczęstunek.
  • Piknik rodzinny z poczęstunkiem i pierwszym kontaktem z wędką. Warsztaty z przygotowywania wędki i łowienia ryb oraz rozmowa o bezpiecznym zachowaniu nad wodą przeprowadziło dwóch pasjonatów wędkarstwa. Uczestnicy projektu otrzymali wędki.
  • Podsumowanie projektu na Plaży Irys w Orzyszu. Tematyczne indiańskie ognisko wraz z zaproszonymi gośćmi. Wręczenie dyplomów i podziękowań.

Rezultaty projektu

Zwiększenie bezpieczeństwa społecznego poprzez przeszkolenie 25 beneficjentów bezpośrednich z pierwszej pomocy. Pożytecznie i aktywnie zagospodarowano czas wolny 25 dzieci i ich rodzin, wiążąc aktywności z profilaktyką uzależnień, a także integracją mieszkańców Gminy Orzysz. Rozwinięto również współpracę między organizacjami pozarządowymi i samorządem lokalnym. Wzrosła atrakcyjności Gminy Orzysz, jak i  zainteresowanie uczestników aktywnym spędzaniem wolnego czasu w gronie rodzinnym.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu była 25 dzieci z rodzin o niskim statusie społecznym z Gminy
Orzysz. Pośrednimi odbiorcami, którzy wzięli udział m.inn. w spływie kajakowym, ogniskach i piknikach były rodziny beneficjentów (ok 40 osób-rodzice/opiekunowie, rodzeństwo), inni uczestnicy działań (ok 30 osób) oraz cała społeczność lokalna.

Partnerzy w realizacji projektu

Organizacje pozarządowe: Mazurska Fundacja Pogoda Dzieciom, Orzyskie Stowarzyszenie „Szansa na…”, LGD Mazurskie Morze, Ochotnicza Straż Pożarna w Górze
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu
Świetlica Środowiskowa w Orzyszu
Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzyszu
Urząd Miasta i Gminy w Orzyszu
Lokalni przedsiębiorcy