Mapa strony

Rodzice – dzieciom II

Logotyp Centrum Inicjatyw Lokalnych

Cel projektu

Projekt „Rodzice – dzieciom II” miał na celu poprawę warunków spędzania czasu wolnego całych rodzin oraz stworzenie okazji do dobrej zabawy, a jednocześnie przebywania na świeżym powietrzu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Wykonany został plac pokryty kostką, na którym zamontowano stół do tenisa stołowego oraz ławeczkę. Odbył się turniej tenisa dla dzieci i dorosłych oraz Czarodziejska Zabawa związana z tradycjami Katarzynek i Andrzejek.

Rezultaty projektu

Realizacja tego celu wpłynęła korzystnie na życie społeczności lokalnej – poprzez wspólne działanie ukierunkowane na realizację określonego celu ludzie zintegrowali się. Wspólna zabawa rodziców z dziećmi rozbudza więź emocjonalną oraz zamiłowanie do różnorodnych form ruchu na świeżym powietrzu.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy gminy Szczekociny, zwłaszcza dzieci i ich rodzice, a w szczególności uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej i ich rodziny.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem w realizacji projektu był Urząd Miasta i Gminy oraz osoby będące wolontariuszami, rekrutujące się spośród rodziców uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej.