Mapa strony

Rewitalizacja terenów wokół stawów w Plewiskach (gmina Komorniki)

Cel projektu

Głównym celem projektu była integracja oraz zaangażowanie mieszkańców we wspólne dobro, którym jest rewitalizacja terenu wokół stawów we wsi Plewiska. Poprawa estetyki tego terenu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zmobilizowaliśmy mieszkańców wsi Plewiska do przygotowania miejsca przeznaczonego do wypoczynku nad wodą. Zgodnie z wcześniej ustalonym planem zagospodarowania terenu wokół stawów wspólnie zasadziliśmy drzewa. Mieszkańcy zostali wcześniej poinformowani o akcji nasadzeń. Przybyły całe rodziny, wspólnie wykonane zostały prace.

Rezultaty projektu

W ramach projektu zostało zrewitalizowane jedyne w okolicy miejsce nad wodą. Dzięki nasadzeniom drzew miejsce jest bardziej przyjazne do spacerowania, z czego korzystają mieszkańcy wsi Plewiska. Dzięki projektowi mieszkańcy poznali się w czasie nasadzeń drzew. Integracja była kluczowym zamierzeniem projektu. Mieszkańcy odwiedzają uporządkowany teren wokół stawów i cieszą się nim.

Odbiorcy projektu

Cała społeczność wsi Plewiska i gminy Komorniki.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem projektu był Dom Kultury „Remiza” w Plewiskach, który użyczył nam sali na spotkanie z mieszkańcami przed sadzeniem drzew oraz w dniu nasadzeń zostały udostępnione dwie sale (jedna na warsztaty dla dzieci wolontariuszy, którzy pracowali przy sadzeniu drzew, druga z sal na miejsce, przy którym mieszkańcy spotkali się przy wspólnej kawie po zasadzeniu drzew).