Mapa strony

Rewitalizacja centrum wsi Rychnowy

Logo Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Cel projektu

Głównym celem projektu była rewitalizacja centrum wsi Rychnowy i nadanie temu terenowi nowych funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na rewitalizacji centrum miejscowości poprzez zagospodarowanie stawu wiejskiego, terenu przyległego do niego oraz terenu przy remizie strażackiej w Rychnowach. Całość stanowi kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy oraz miejsce spotkań w centrum miejscowości.

Działania:
1. Oczyszczenie stawu z nadmiernej roślinności za pomocą specjalistycznego sprzętu (prace wykonane za pomocą koparki)
2. Odbudowanie i wyrównanie linii brzegowej stawu
3. Wyrównanie terenu przy stawie
3. Zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej (usunięcie pozostałości gruzów i innych niebezpiecznych materiałów)
4. Obsadzenie i wytyczenie miejsc odpoczynku i rekreacji (tuje i pozostałe krzewy)
5. Zasiew trawy i wałowanie specjalistycznym sprzętem

Rezultaty projektu

Rezultatami projektu są:

  • stworzenie miejsca do wypoczynku
  • promowanie zdrowego stylu życia poprzez odpoczynek i aktywność fizyczną na świeżym powietrzu;
  • zwiększenie aktywności i integracji społecznej mieszkańców naszej wsi;
  • pokazanie najmłodszym mieszkańcom miejscowości innych możliwości spędzania wolnego czasu oraz pracy na rzecz dobra wspólnego. Z powstałego miejsca będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy oraz odwiedzający turyści.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy miejscowości Rychnowy (dzieci, młodzież, dorośli) – ok. 600 osób z uwagi na fakt, iż rewitalizowany obszar znajduje się w samym centrum miejscowości oraz przyjeżdżający do naszej okolicy w czasie wakacji turyści – ok. 50 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej
Prywatni przedsiębiorcy
Lokalny samorząd