Mapa strony

Retrospekcja i 10 fragmentów spektakli na 10-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kluczach

Logotyp Stowarzyszenia Forum Oświatowe „KLUCZE”

Cel projektu

Zintegrowanie i zaktywizowanie społeczeństwa w wieku 50+ do działań na rzecz osób w podobnym wieku, zdobycie nowych umiejętności, praktyczne ich wykorzystanie i zachęcenie do wyjścia z domu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowano: warsztaty teatralne i cukiernicze, zorganizowano uroczystość jubileuszową Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z wystawieniem impresji słowno-muzycznej pt. „Sentymentalna podróż…”, powstałej z fragmentów 10 spektakli, połączonej pięknie w jedną całość. Ten specjalny spektakl w pigułce został zaprezentowany również pod koniec listopada 2016 r. mieszkańcom Jaroszowca i został przyjęty gromkimi brawami.

Rezultaty projektu

Rezultatami projektu są: ogromne zaangażowanie seniorów we wszystkie działania projektowe: warsztaty teatralne – 10 osób, warsztaty cukiernicze – 10 osób, przygotowanie całej uroczystości jubileuszowej UTW oraz udział w tym niecodziennym wydarzeniu – 30 osób, udział zaproszonych gości w uroczystości – 150 osób, zakupienie pamiątkowych notesów z długopisami dla 150 uczestników uroczystości, przygotowanie tortów jubileuszowych dla 150 uczestników uroczystości.

Odbiorcy projektu

Grupą odbiorców byli seniorzy w wieku 50+, uczestnicy warsztatów cukierniczych, teatralnych oraz uroczystości jubileuszowej.

Partnerzy w realizacji projektu

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach – użyczenie sali, pomieszczenia, terenu, środki materialne (przedmioty biurowe, materiały potrzebne w projekcie, narzędzia), wsparcie konsultacyjne, doradztwo.