Mapa strony

Retro klasa – żywa lekcja historii

Logotyp Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży

Cel projektu

Celem głównym naszej inicjatywy było ożywienie i uratowanie wyjątkowego budynku oraz ukazanie walorów historycznych i kulturowych naszego regionu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania obejmowały głównie odremontowanie pomieszczenia w starej szkole pod retro klasę. Odnowiliśmy także stare ławki i pomoce dydaktyczne tak, aby służyły do przeprowadzenia żywej lekcji historii. Zebraliśmy stare zdjęcia i wydaliśmy broszurę informacyjną o ponad 100-letniej historii szkoły wraz opisem całej inicjatywy. Zagospodarowaliśmy teren przyległy tak, aby przyciągał osoby chętne do zwiedzania.

Rezultaty projektu

Żywa lekcja historii polega na warsztatach pisania gęsim piórem i stalówką z elementami historii pisma. Retro klasa znajduję się w drewnianym budynku byłej szkoły, który został zbudowany w 1909 roku. Retro klasa wyposażona jest w kilkanaście ławek z pierwszej połowy XX wieku, starą tablicę, biurko i fotel wieloletniego kierownika szkoły. W tej wyjątkowej na skalę regionu klasie znajduje się wiele pomocy naukowych i plansz. Robimy warsztaty i wydaliśmy 400 sztuk broszury opisującej historię.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami naszego projektu są głównie mieszkańcy wsi, a także wszyscy absolwenci tej wyjątkowej szkoły. Z projektu korzystają także dzieci ze świetlicy Jutrzenka oraz okolicznych szkół, które deklarują chęć uczestnictwa w warsztatach.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem projektu była Rada Sołecka, OSP Wiązownica Mała i Świetlica Jutrzenka.