Mapa strony

Rękodzieło i inne techniki plastyczne wśród uczniów

Logotyp Stowarzyszenia Forum Oświatowe „KLUCZE”

Cel projektu

Głównym celem było stworzenie społeczności szkolnej możliwości realizowania dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla chętnych i utalentowanych manualnie dzieci, które realizowałyby swoje pasje.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 • Promocja i rekrutacja. Rozdanie ulotek wszystkim uczniom szkoły, umieszczenie informacji na tablicy Samorządu Uczniowskiego, poinformowanie rodziców podczas wywiadówki, na stronie Internetowej szkoły podstawowej oraz na portalu Facebook.
 • Organizacja i realizowanie pozalekcyjnych zajęć z rękodzieła dla uczniów w podziale na dwie grupy wiekowe: klasy I-III oraz klasy IV-VI.
 • Prezentacja prac wykonanych przez uczniów po każdej ukończonej tematyce na tablicy szkolnego korytarza, dzięki czemu każdy mógł podziwiać wykonane prace. W grudniu odbył się konkurs na „Najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową”, podczas którego uczniowie mieli wykonać ozdoby sami w obecności prowadzącego zajęcia.
 • Zarządzanie projektem przez koordynatora.

Rezultaty projektu

Uczniowie potrafią:

 • wyszywać haftem krzyżykowym,
 • wyszywać haftem matematycznym,
 • uszyć maskotkę,
 • zachować bezpieczeństwo podczas pracy,

Ponadto uczniowie:

 • umieją sami dokonać wyboru tkanin oraz barw włóczki lub innych materiałów,
 • poznali technikę łączenia farb akwarelowych z kredkami olejnymi,
 • potrafią zagospodarować odpowiednio czas by ukończyć prace w przeznaczonym na to terminie,
 • wykształcili cierpliwość i upór w dążeniu do celu,
 • wykształcili zmysł estetyczny.

Odbiorcy projektu

Na zajęcia z rękodzieła uczęszczało 25 uczniów, chłopcy i dziewczęta z klas I-VI ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu.

Partnerzy w realizacji projektu

 • nieformalne grupy mieszkańców: rodzice, dziadkowie oraz społeczność szkolna,
 • biblioteki w Jaroszowcu,
 • lokalne media: gazeta lokalna Echo Kluch, strony internetowa szkolna oraz gminy klucze, portal społecznościowy Facebook,
 • świetlica szkolna SP Jaroszowiec.