Mapa strony

Rehabilitacja duszy i ciała

Logotyp Nidzickiego Funduszu Lokalnego
Realizator:
Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Zarząd Koła PZN w Nidzicy
Telefon:
791693882
Adres email:
kpznnidzica@wp.pl
Osoba kontaktowa:
Kańczykowska Teresa

2270 Wysokość dotacji

2996 Całkowita wartość

Cel projektu

 • zwiększenie aktywności osób z dysfunkcją wzroku;
 • przybliżenie mieszkańcom Powiatu Nidzickiego tematu osób niewidomych;
 • zaangażowanie osób niewidomych w działania różnych sferach życia społecznego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu:

 1. Odbyła się „Wizyta Studyjna w Garncarskiej Wiosce”, w trakcje której odbyły się warsztaty przyrody w Rajskim Ogrodzie.
 2. „Rehabilitacja wodna” był to wyjazd dla osób słabowidzących, niepełnosprawnych i starszych do Aquaparku w Pluskach, osoby te uczestniczyły w rehabilitacji poprzez hydroterapię (wodolecznictwo) oraz kąpiele w wodzie o różnych temperaturach i hydromasaże (masaże wodne).
 3. „Powiatowy Dzień Niewidomego” jest to wydarzenie okolicznościowe z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski, które odbyło się w zamku w Sali Rycerskiej. Spotkanie było skierowane do osób niewidomych, słabowidzących, seniorów oraz innych osób z niepełnosprawnością. Wydarzenie było otwarte dla społeczności Powiatu Nidzickiego. Wydarzenie uświetnione było śpiewem i tańcami.

Rezultaty projektu

Udało się nam osiągnąć zakładane cele projektu dzięki zapoznaniu się z oczekiwaniami i potrzebami naszych uczestników. W projekcie wzięło udział 220 osób. Wzmocniliśmy współpracę z instytucjami na rzecz osób niepełnosprawnych, stworzyliśmy nowe możliwości zagospodarowania wolnego czasu . Podwyższyła się aktywność w działaniach na rzecz dobra wspólnego oraz wiary we własne siły i możliwości integracji.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były osoby niewidome, niepełnosprawne i starsze z Powiatu Nidzickiego:

 • członkowie Polskiego Związku Niewidomych;
 • uczestnicy Dziennego Domu Pomocy przynależącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy;
 • członkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów;
 • uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
 • oraz inne osoby zainteresowane.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Miejski Ośrodek pomocy Społecznej
 • Nidzicki Ośrodek Kultury
 • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów