Mapa strony

Reanimacja serca Podgórek

Logotyp Darłowskiego Centrum Wolontariatu

Cel projektu

Główny cel projektu to pobudzenie aktywności naszych mieszkańców – wszystkich grup wiekowych: młodzieży, rodzin z dziećmi, dzieci i seniorów.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu mieszkańcy w ramach wolontariatu utworzyli boisko do koszykówki, uporządkowali i pomalowali domek dla dzieci, pozyskali zabawki do bajkowej chatki dla dzieci, utworzyli kącik szachowy w plenerze, zakupili i zamontowali urządzenie rekreacyjne, wymienili ogrodzenia, nasadzili krzewy i kwiaty, wykonali i wymienili ławki, uporządkowali teren, zabudowali ścianę wiaty, zorganizowali integracyjny międzypokoleniowy festyn dla wszystkich mieszkańców.

Rezultaty projektu

 1. Utworzenie boiska do koszykówki.
 2. Uporządkowanie, odnowienie i pozyskanie zabawek do bajkowej chatki dla dzieci.
 3. Utworzenie kącika szachowego w plenerze.
 4. Zakup i zamontowanie urządzenia rekreacyjnego.
 5. Wymiana ogrodzenia.
 6. Nasadzenia.
 7. Wymiana ławek.
 8. Uporządkowanie terenu.
 9. Zabudowanie wiaty.
 10. Organizacja integracyjnego międzypokoleniowego festynu dla wszystkich mieszkańców.
 11. Integracja i aktywizacja mieszkańców.
 12. Nawiązanie współpracy z sołectwem i klubem seniora w Ostrowcu.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy wsi Podgórki (ok. 200 osób) – dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym z rodzicami, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna oraz seniorzy i pozostali mieszkańcy.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Gmina Malechowo
 • PPUH CALDREW
 • OSP Ostrowiec
 • Sołtys Sołectwa Ostrowiec
 • Klub Seniora w Ostrowcu