Mapa strony

Razem można więcej / Free time

Logotyp Żywieckiej Fundacji Rozwoju

Cel projektu

Główny cel projektu to wspólne działania mieszkańców Gminy Czernichów zmierzające do stworzenia oferty spędzania aktywnie czasu wolnego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zaplanowano w projekcie zajęcia mające integrować uczestników i tworzyć nowe atrakcje, promować aktywny tryb życia. W ramach projektu przeprowadzono:

 • cykl warsztatów modelarskich dla dzieci;
 • warsztaty questowe;
 • warsztaty nordic-walking;
 • konkursu na najładniejszy latawiec – wybrane zostały prace uczestników warsztatów, które zostały zaprezentowane podczas Pikniku rodzinnego – Free Time;
 • wykonano ulotki questowe;
 • zorganizowano Piknik rodzinny Free Time. Podczas tego pikniku były zaproponowane różnorodne formy spędzania aktywnie wolnego czasu, były puszczane latawce w ramach ogólnoświatowej idei One Sky One World (Jedno Niebo jeden Świat) – Międzynarodowy Dzień Latawców.

Rezultaty projektu

W ramach projektu zrealizowano następujące rezultaty:

 • warsztaty modelarskie (3 spotkania po 2 godziny dla 2 grup);
 • warsztaty questowe (3 spotkania po 2 godziny);
 • warsztaty nordic-walking (3 spotkania po 2 godziny);
 • organizacja konkursu latawcowego;
 • organizacja Pikniku rodzinnego Free Time;
 • wykonanie ulotek z questami – 1000 szt.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami bezpośrednimi projektu były dzieci i młodzież z Gminy Czernichów – uczestnicy warsztatów modelarskich i uczestnicy warsztatów questowych oraz nordic-walking. Uczestnikami pośrednimi byli mieszkańcy Gminy, jak i turyści, którzy mogą skorzystać z efektów projektu – powstałej trasy questowej i nordic-walking w Gminie Czernichów.