Mapa strony

Razem możemy więcej

Logotyp Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Cel projektu

Głównym celem projektu była budowa więzi społecznej wśród mieszkańców wsi Orla oraz komunikacji międzypokoleniowej poprzez realizację wspólnych działań i inicjatyw.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Realizację swych zamierzeń rozpoczęliśmy od zorganizowania zebrania mieszkańców w formie pikniku, gdzie oprócz zapoznania się z projektem, mieszkańcy poprzez wspólne biesiadowanie i wspólne śpiewanie zaczęli poznawać się bliżej. Zostały przełamane pierwsze lody. Mieszkańcy po zapoznaniu się z propozycjami płynącymi od Rady Sołeckiej, sami ustalili sposób realizacji zadań. W zestaw zamierzeń weszły: zajęcia pilates, spotkania literackie, wspólne prace remontowo-porządkowe na terenie wybudowanego kilka lat temu, w czynie społecznym, amfiteatru leśnego pod „Zielonym Dębem” oraz akcja edukacyjno-informacyjna na temat segregacji i utylizacji śmieci. Seniorzy i młodzież w ramach zorganizowanych zajęć fotograficznych zajęli się wyprodukowaniem filmu promującego naszą miejscowość.

Rezultaty projektu

Wymiernymi rezultatami projektu są: organizacja pikniku wiejskiego, organizacja zajęć pilates, organizacja trzech spotkań literackich, wyremontowanie części infrastruktury przy amfiteatrze, zajęcia fotograficzne, powstanie filmu promującego miejscowość. Efektem niewymiernym jest wzajemne poznanie się mieszkańców, nawiązanie więzi społecznych, a co za tym idzie, wzmożenie aktywności obywatelskiej i poprzez budowę wzajemnego zaufania – wzrost bezpieczeństwa w miejscowości.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami naszego projektu byli mieszkańcy naszej wsi.

Partnerzy w realizacji projektu

Kółko Rolnicze w Orli, Gminna Biblioteka Publiczna w Orli, Gminny Ośrodek Kultury w Orli, Zespół Szkół w Orli, OSP Orla