Mapa strony

Razem jest weselej

Logotyp „Koalicji dla Młodych” - Funduszu Lokalnego Ziemi Białobrzeskiej

Cel projektu

Celem projektu „Razem jest weselej” było tworzenie atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu dla różnych grup wiekowych (dzieci, dorośli, dziadkowie). Zorganizowanie miejsca na spotkania.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania w ramach projektu „Razem jest weselej” biegły dwoma torami. Pierwsze, główne zadanie to zajęcia z gliną dla dzieci i wspólne z dorosłymi wykonywanie ozdób świątecznych. Najszybciej do zajęć przekonały się dzieci i systematycznie uczestniczyły w spotkaniach. Dorośli rozkręcali się wolniej, lecz zaangażowała się grupa od 30-latka po 60+. Jedni szukali materiałów w Internecie, a osoby 60+ założyły kamizelki i ruszyły z kijkami. Dziewczyny z kijkami na początku były dwie, wyśmiewane od krasnoludków dzielnie kroczyły wieczorami. Dziś jest to grupa od 8 do 10 osób w bardzo różnym wieku. Po trudach słyszą teraz słowa akceptacji. Dzieci spotykały się w sobotę, a dorośli we wtorek od 17.00. Czasem zmienialiśmy godziny spotkań, najczęściej to dorośli przesuwali spotkania na późniejsze godziny. Spotykamy się nadal!

Rezultaty projektu

Głównym rezultatem projektu „Razem jest weselej” jest grupa aktywnie ćwicząca wieczorami. Drugi nasz sukces to udział w zajęciach dzieci z różnych miejscowości, takich jak Wyśmierzyce, Paprotno, Działy, Ulaski. Najczęściej to dzieci dopytywały o terminy, a dziadkowie chętnie dowozili je na zajęcia. Nie do przecenienia jest uśmiech osób biorących w zajęciach. Jest miejsce na spotkania (dyrekcja szkoły chętnie je udostępnia). Ksiądz z ambony wspiera dobrym słowem. Mamy też wiele ciekawych prac plastycznych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu „Razem jest weselej” były dzieci oraz dorośli, czyli od przedszkolaka po osoby 60+. Dzieci biorące udział w projekcie najczęściej mieszkają na terenie Gminy Wyśmierzyce, ale mieliśmy gości z Warszawy, Łodzi. Najliczniejsza grupa dorosłych to mieszkańcy Kostrzyna. Przy grupie 60+ mamy trudności z przemieszczaniem się. Wiele osób już nie prowadzi pojazdów. Grupa była dość liczna.

Partnerzy w realizacji projektu

Głównymi partnerami przy realizacji projektu „Razem jest weselej” byli strażacy z OSP w Kostrzynie i pracownicy Biblioteki Publicznej w Wyśmierzycach. Strażacy użyczyli nam osobowości prawnej oraz mogliśmy korzystać z budynku strażnicy. Panie z biblioteki użyczyły nam sztalug tak, byśmy mogli zaprezentować prace plastyczne uczestników projektu „Razem jest weselej”.