Mapa strony

Razem dla naszego Kraszewa

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”

Cel projektu

Celem projektu było zwiększenie poziomu integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców wsi Kraszewo, poprzez włączenie ich w działania na rzecz poprawy stanu estetyki miejsc wspólnych we wsi.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  • Spotkanie integracyjne przy ognisku połączone z promocją i rekrutacją. W czerwcu 2016 r. zostały zrealizowane działania informacyjno-promocyjne tj. przekazana została przez księdza podczas ogłoszeń parafialnych informacja o planowanym do realizacji projekcie i dacie spotkania integracyjnego.
  • Prace na cmentarzu parafialnym odbyły się we wrześniu 2016 r. Przeprowadzone zostały prace związane z poprawą estetyki cmentarza. Wykonany został chodnik z kostki polbruk, ogrodzenie terenu cmentarza zostało częściowo wymienione oraz zostały wykonane nasadzenia roślin. Całość prac została wykonana przez mieszkańców Kraszewo w formie wolontariatu.
  • Podsumowanie projektu we wrześniu 2016 r. Przeprowadzono spotkanie podsumowujące z udziałem wszystkich osób zaangażowanych w prace na cmentarzu parafialnym.

Rezultaty projektu

  • integracja i aktywizacja mieszkańców Kraszewa poprzez wspólną pracę na rzecz wsi
  • wykonanie 80 metrów kwadratowych utwardzonego chodnika kostka polbruk
  • wykonanie 50 m nowego ogrodzenia z siatki
  • nasadzenie ok. 20 nowych ozdobnych krzewów na terenie cmentarza
  • podniesienie stanu estetyki cmentarza parafialnego w Kraszewie
  • przeprowadzenie dwóch spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Kraszewo
  • wzrost zaangażowania mieszkańców wsi w prace na rzecz całej wsi

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy wsi Kraszewo, w tym członkowie stowarzyszenia „Razem dla Warmii”, osoby dorosłe kobiety jak i mężczyźni, a także seniorzy i młodzież. Szacowana liczba odbiorców efektów naszej pracy to ok. 1000 osób rocznie. Liczba osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu to ok. 30 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Elżbiety w Kraszewie, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku