Mapa strony

Razem dla Gwoźdźca

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny SMK

Cel projektu

Celem inicjatywy było pobudzenie lokalnej społeczności do działań na rzecz dobra wspólnego. Poprzez organizację spotkań z różnymi grupami zmobilizowaliśmy naszych mieszkańców do pracy społecznej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach realizacji projektu prowadziliśmy następujące działania:

 1. Administrowanie projektem – grupa inicjatywna koordynowała wszystkie etapy poszczególnych prac, łącznie z wykonaniem promocji i rekrutacji.
 2. Przygotowanie prac – zostały przeprowadzone ustalenia z władzami gminy Bojanów i Dyrekcją Szkoły Podstawowej.
 3. Zostały zakupione materiały do wykonania poszczególnych elementów projektu. Została również zebrana grupa wolontariuszy.
 4. Utwardzenie terenu kostką brukową – wyłożono kostką brukową plac do gry.
 5. Montaż ławek (przygotowano drewno, wycięto i pomalowano ławki).
 6. Zakupiono drzewka do posadzenia wokół placu.
 7. Zakupiono dwa zestawy do gry ruchowej speed-ball.
 8. Przeprowadzono amatorskie rozgrywki w grę speed-ball.

Rezultaty projektu

W ramach realizacji projektu powstały następujące rezultaty:

 1. Liczba wolontariuszy uczestnicząca w realizacji inicjatywy – 20 osób.
 2. Liczba mieszkańców korzystających z powstałej infrastruktury – ok. 200 osób.
 3. Liczba godzin prac społecznych – 100 godz.
 4. Utwardzenie placu kostką brukową – 36 m2.
 5. Ławki – 4 szt.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami naszego projektu była 20-osobowa grupa wolontariuszy (członkowie rady sołeckiej, spółki serwitutowej, członkowie OSP i mieszkańcy, którzy włączą się w prace na rzecz naszej społeczności). Pośrednimi odbiorcami projektu były/są nadal dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, które korzystają z wybudowanej infrastruktury i zakupionego sprzętu – ok 200 mieszkańców.

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Gwoźdźcu