Mapa strony

Razem dla Chytrej

Logotyp Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Cel projektu

Tchnięcie nowego życia w naszą społeczność, jej zintegrowanie i działanie na rzecz rozwoju Chytrej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

„Chitro” w gwarze mieszkańców naszej miejscowości oznacza „szybko”, ale też „bystro”. Ponieważ wymiar działań, które sobie nakreśliliśmy, był całkiem spory (jak na pierwszy raz), do realizacji projektu również podeszliśmy w sposób godny miana naszej wsi. Zaczęliśmy od konkursu dla dzieci i młodzieży („Zaglądamy w kredens”), potem były warsztaty kulinarne (potrawy tradycyjne), wspólna aranżacja małej izby regionalnej, opracowanie poligrafii promujących nasz projekt i spotkanie podsumowujące projekt.

Rezultaty projektu

Integracja mieszkańców i rozwój atrakcyjności turystycznej Chytrej w oparciu o dziedzictwo kulturalne regionu:

  • zebraliśmy 10 tradycyjnych przepisów w ramach 1 konkursu;
  • przeprowadziliśmy 12 godzin warsztatów kuchni regionalnej, w ramach których wspólnie przygotowaliśmy 6 tradycyjnych potraw;
  • utworzyliśmy małą izbę regionalną w świetlicy wiejskiej;
  • zamieściliśmy 2 poligrafie na elewacji świetlicy dedykowane naszej miejscowości (na podstawie opracowanych uprzednio materiałów).

Odbiorcy projektu

Nasz projekt adresowany był do mieszkańców Chytrej – wszystkich naszych sąsiadów. Bezpośrednio w działaniach projektowych uczestniczyło ok. 30 osób (konkurs, warsztaty). W spotkaniach otwierającym i podsumowującym projekt każdorazowo uczestniczyło ok. 20 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Gminne Centrum Kultury w Dubinach – opieka nad projektem, udzielenie osobowości prawnej i obsługa rachunkowa;
  • Gmina Hajnówka – użyczenie sprzętu, pomoc w przygotowaniu wniosku;
  • Pracownia Orange w Dubinach – projekty graficzne plakatu, ulotek oraz poligrafii tematycznych.