Mapa strony

Razem Damy Radę

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

Cel projektu

Zwiększenie zaangażowania mieszkańców wsi w życie publiczne, aktywizacja i integracja lokalnej społeczności oraz podniesienie estetyki miejscowości poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu mieszkańcy wsi zagospodarowali teren wokół stawu oraz własnoręcznie wykonali ławki, stół i miejsce na ognisko. Zorganizowany został również Rodzinny Piknik Wędkarski „Razem na Ryby”.

Rezultaty projektu

Projekt przyniósł wiele korzyści. Główne rezultaty projektu:

  • zintegrowanie i aktywizacja mieszkańców sołectwa niezależnie od wieku poprzez udział w lokalnej inicjatywie;
  • poprawa estetyki wsi, zagospodarowany został teren przy stawie, zbudowano 15 ławek oraz stół i miejsce na ognisko do wspólnego pieczenia kiełbasek;
  • mieszkańcy poznali alternatywne formy spędzania wolnego czasu – zdrowo i aktywnie we wspólnym gronie.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy sołectwa: dzieci, młodzież i dorośli oraz seniorzy i osoby niepełnosprawne, a także turyści odwiedzający naszą miejscowość, mieszkańcy pobliskich wiosek, znajomi i rodziny społeczności lokalnej.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem w realizacji projektu był samorząd lokalny, tj. Urząd Miasta i Gminy w Barczewie oraz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”.