Mapa strony

Razem będzie nam weselej

Logotyp Fundacji Parasol

Cel projektu

Aktywizacja sportowa, kulturalna i artystyczna mieszkańców naszego regionu poprzez wspólną zabawę. Kultywowanie tradycji, języka i obyczajów kaszubskich oraz współpraca z innymi KGW z sąsiednich gmin.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowałyśmy:

 • akcję KOBIETY RAZEM – spotkanie z jak największą ilością kobiet z regionu w celu debaty na temat rozwoju wsi i regionu;
 • akcję KASZUBY NA SPORTOWO, czyli festyn rodzinny w Gołczewie dla mieszkańców sołectwa i okolicznych wsi;
 • WARSZTATY TEATRALNE oraz TANECZNE dla grupy Gołczewskie Babeczki w celu podniesienia umiejętności aktorskich oraz tanecznych;
 • akcję BABECZKI NA WESOŁO, czyli zakończenie lata, na którym m. in. występowały Gołczewskie Babeczki;
 • akcję WYKOPALISKA JĘZYKOWE, tj. wystawienie kaszubskiej sztuki teatralnej autorstwa Jana Dżeżdżona pt. „Testament po Kaszubsku”;
 • występ Gołczewskich Babeczek w Bochowie;
 • akcję INTEGRACJA czyli spotkania z zaprzyjaźnionymi Kołami Gospodyń Wiejskich z Bochowa, Niezabyszewa,Czarnej Dąbrówki i Kłączna.

Rezultaty projektu

 • zrealizowanie warsztatów teatralnych oraz tanecznych,
 • nabycie nowych umiejętności i poznanie nowych form artystycznej ekspresji przez członkinie grupy „Gołczewskie Babeczki”,
 • wypromowanie grupy „Gołczewskie Babeczki” jako regionalnego zespołu artystycznego,
 • umożliwienie mieszkańcom gminy Parchowo oraz sąsiednich gmin uczestnictwa w atrakcyjnej dla nich formie aktywności,
 • wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej,
 • integracja i wspólna zabawa przy zorganizowanych imprezach, festynach.

Odbiorcy projektu

 • Członkinie KGW z Gołczewa (Gołczewskie Babeczki)
 • Mieszkańcy gminy Parchowo
 • Zaprzyjaźnione Koła Gospodyń Wiejskich z Powiatu Bytowskiego
 • Członkinie innych stowarzyszeń

Partnerzy w realizacji projektu

 • Stowarzyszenie LOKO-MOTYWA
 • OSP Gołczewo
 • KGW Gołczewo
 • WDK Gołczewo
 • GOK Parchowo
 • Gmina Parchowo