Mapa strony

Raz, dwa, trzy – w zielone gramy!

Logotyp Gołdapskiego Funduszu Lokalnego

Cel projektu

Celem projektu było zapoznanie dzieci i młodzieży z dziedzictwem przyrodniczym gminy oraz podejmowanie działań nastawionych na edukację i kształtowanie świadomości ekologicznej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach działań przeprowadzono cykl ciekawych zajęć, warsztatów, konkursów o tematyce przyrodniczej dla dzieci i młodzieży oraz spotkań z ornitologiem i leśnikiem dla mieszkańców gminy, podnoszących świadomość ekologiczną. Przeprowadzono konkurs fotograficzny oraz filmowy. Zorganizowano wycieczki rowerowe z przewodnikami turystycznymi po urokliwych zakątkach gminy. Podczas wakacji odbył się 5-dniowy eko-obóz z mikroskopowymi obserwacjami, ekologicznymi warsztatami oraz zabawami. W ramach projektu zorganizowano wyjazd studyjny do gospodarstwa pasiecznego z warsztatami kręcenia miodu, wykonywania ramek oraz odlewania świec woskowych. Uczestnicy projektu zapoznali się też z etapami sortowania odpadów, odzyskiwania surowców wtórnych i zagospodarowali skwer zieleni w centrum miejscowości.

Rezultaty projektu

Poprzez realizowane działania zwiększyliśmy ofertę zajęć pozalekcyjnych, które dały możliwość atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu. Wizyty studyjne, wyjazdy w teren, konkursy, spotkania pogłębiły świadomość ekologiczną oraz wiedzę o lokalnym środowisku kulturowo-przyrodniczym. Podejmowane działania wyzwoliły aktywność społeczną wszystkich grup wiekowych, będącą cennym przykładem bezinteresownej współpracy. Trwałym efektem projektu był skwer zieleni w centrum wsi.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci, młodzież i dorośli.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Urząd Gminy w Budrach
  • Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
  • Biblioteka Publiczna w Budrach
  • Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Barwy Jesieni”