Mapa strony

Ratunku, wypadek – aktywizacja młodzieży wokół tematu ratownictwa i pierwszej pomocy

Logotyp Stowarzyszenia Dobroczynnego „Razem”

Cel projektu

Głównym celem projektu było zachęcanie młodzieży w wieku 12-19 lat do szkolenia się i zdobywania umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz aktywizacja tej grupy.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przeprowadzono następujące działania:

  1. Doposażono DKM w sprzęt ratowniczy – torba i plecak ze sprzętem ratowniczym (w tym materiały opatrunkowe), przybory np. do płukania oka, nożyczki do cięcia ubrań, folia ratownicza, rękawiczki, kołnierz ortopedyczny, szyny usztywniające.
  2. Przeprowadzono zawody w zakresie ratownictwa drogowego w Dłutowie. W dniu 29.10.2016 r. odbyły się młodzieżowe zawody w zakresie udzielania pierwszej pomocy; współzawodnictwo podjęły 3 drużyny: 1. Publiczne Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Rasach; 2. Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku; 3. Gimnazjum im. Lotników Polskich w Dłutowie.
  3. Zrealizowano pokazy ratownictwa z udziałem młodzieży dla blisko 200 uczniów.

Rezultaty projektu

Stworzenie możliwości aktywnego i opartego na kompetencjach oraz wiedzy spędzania czasu przez młodzież szkolną z Dłutowa, stworzenie ośrodka propagowania wiedzy o ratownictwie przy DKM jako stały zasób, który dzięki nabytemu doposażeniu będzie dalej wykorzystywany do celów edukacyjnych i aktywizujących młodzież i dorosłych z Gminy Dłutów oraz spoza niej.

Odbiorcy projektu

Młodzież w wieku gimnazjalnym:

  • uczestnicy zawodów w tym zawodnicy i wolontariusze (20 osób);
  • uczestnicy pokazów – 200 osób.

Nauczyciele, ochotnicy, wolontariusze i widzowie – ok. 50 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

LGD „Dolina rzeki Grabi”, Urząd Gminy w Dłutowie, Gimnazjum w Dłutowie, PCK o. Bełchatów, OSP Dłutów