Mapa strony

Ratownictwo Moja Pasja – i Ty możesz zostać Bohaterem

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

  • Podniesienie kompetencji mieszkańców w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
  • Niwelowanie lęku przed udzielaniem pierwszej pomocy.
  • Zwalczanie zjawiska obojętności.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W warsztatach, które zorganizowaliśmy uczestniczyły osoby w różnym wieku – od dzieci wieku przedszkolnego po seniorów – byli to rodzice, dziadkowie, młodzież, strażacy, pracownicy Urzędu Gminy Żukowice i wiele innych różnych osobowości. Wszystkim im przyświecał jeden cel – nauczyć się udzielać pierwszej pomocy, wiedzieć, jak się zachować w sytuacjach zagrożenia życia. Dzięki dofinansowaniu z projektu zakupiliśmy sprzęt, na którym mogliśmy pokazać w praktyce, jak powinna wyglądać pierwsza pomoc przedmedyczna. Nasi wolontariusze na każdych warsztatach byli charakteryzowani sztuczną krwią i ranami, co zwiększało realizm ćwiczeń i zachęcało do czynnego udziału, niejednokrotnie symulowaliśmy jakieś zdarzenie. Na warsztatach przyświecała nam zasada „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”.

Rezultaty projektu

Dobrem dla całej społeczności jest wprowadzenie lokalnie osób, które to często po różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych w telewizji i mediach okrzyknięte zostają „Bohaterami”. Prostując to słowo, oni są po prostu odpowiednio przeszkolonymi ludźmi z pasją. Każda z rodzin, które miały styczność z naszymi spotkaniami, może spokojnie powiedzieć, że jest teraz bezpieczniejsza.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy gminy Żukowice, ludzie w różnym wieku i o różnej osobowości, których przyciągnęła na warsztaty chęć poszerzenia swojej wiedzy na temat zdrowia i życia ludzkiego.

Partnerzy w realizacji projektu

W realizację naszego projektu włączyli się przede wszystkim strażacy, sołtysi i radni, ale również samorząd (Urząd Gminy Żukowice), który z chęcią pomagał w przeprowadzeniu poszczególnych spotkań. Najważniejszymi partnerami w projekcie okazali się jednak ludzie, którzy przyszli i ćwiczyli na warsztatach.