Mapa strony

Randez-vous z przyrodą

Logotyp Fundacji Nauka dla Środowiska

Cel projektu

Głównym celem projektu było zorganizowanie różnorodnych zajęć rekreacyjno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, których łącznikiem była przyroda, jej elementy lub motywy przyrodnicze.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania zrealizowane:

  • sprzątnięcie stawu i terenu wokół niego;
  • przyrodnicze zajęcia edukacyjne w terenie;
  • warsztaty plastyczne – technika decoupage i wiklina papierowa z zastosowaniem motywów przyrodniczych;
  • konkursy na: logotyp wsi i nazwę terenu rekreacyjnego utworzonego w ramach DL w 2015 roku;
  • autokarowa wycieczka przyrodniczo-krajoznawcza do Wielina i Warcina;
  • nawiązanie współpracy z Nadleśnictwami w Polanowie i Karnieszewicach oraz lokalnym Kołem Łowieckim „Słonka”;
  • wstępne prace ziemne nad stworzeniem ścieżki spacerowej nad stawem z postawieniem zakupionej ze środków projektu tzw. ławeczki pokoleń;
  • wydruk pocztówki (dwie wersje) z walorami naszej wsi i krótkiego filmu promującego naszą miejscowość i jej mieszkańców.

Rezultaty projektu

Projekt w zauważalnym stopniu zintensyfikował zainteresowanie mieszkańców walorami miejscowej przyrody, której estetykę do tej pory często marginalizowali, a częstokroć nawet lekceważyli. Dużo pozytywnych wrażeń i opinii wywołała projekcja filmu, a szczególnie zdjęcia z lotu ptaka. Integracyjnym hitem okazała się wycieczka, w której licznie uczestniczyły wszystkie pokolenia mieszkańców wsi. Dzięki uczestnictwu w różnych działaniach możliwy był indywidualny rozwój umiejętności plastycznych.

Odbiorcy projektu

W naszej wsi mieszkają 183 osoby. W naszych różnorodnych działaniach zależało nam, by wzięli w nich udział mieszkańcy w różnym wieku. Uczestnikami warsztatów były kobiety, głównie w wieku 50+, zajęć edukacyjnych w terenie – młodzież i dorośli, a w wycieczce wzięło udział 40 osób, w tym całe rodziny. Film o naszej wsi, jej przyrodzie i mieszkańcach jest na Facebooku (Grupa Krytno) i www.polanow.pl.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami naszego projektu byli: Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, Urząd Miasta i Gminy Polanów, Nadleśnictwa w Polanowie i Karnieszewicach, sołtys naszej wsi oraz lokalne media (Radio Koszalin i gazeta Obserwator Lokalny). Skorzystaliśmy ze wsparcia w zakresie prowadzenia tematycznych warsztatów, realizacji niefinansowych działań w terenie oraz promocji naszego projektu i stworzonego filmu.