Mapa strony

„Rajski zakątek”

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Głównym celem projektu było podwyższenie atrakcyjności plaży wiejskiej oraz poszerzenie oferty rekreacyjno- sportowej w miejscowości Machliny. Dzięki modernizacji plaży mieszkańcy wsi i przyjezdni turyści zyskali piękne miejsce do zabawy i integracji.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przedmiotem projektu i jego głównym celem była modernizacja plaży wiejskiej we wsi Machliny służąca mieszkańcom, turystom oraz mieszkańcom okolicznych sołectw. W ramach projektu zorganizowane zostało spotkanie konsultacyjne. Wszelkie prace związane z montażem ławek i koszy oraz wyrównaniem terenu wykonali mieszkańcy w ramach wolontariatu. Realizowany projekt pozwolił na zorganizowanie wolnego czasu mieszkańcom sołectwa Machliny w szczególności młodzieży i wykształcenia w nich umiejętności aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym na poziomie lokalnym i po raz kolejny pokazać, że wspólnymi siłami możemy podnosić atrakcyjność naszej miejscowości.

Rezultaty projektu

W ramach realizacji projektu „Rajski zakątek” powstały następujące rezultaty:
– zagospodarowanie 1 plaży w tym:
– zakup stołów,
– zakup ławek,
– wykonanie z pozyskanych elementów 1 stojaka na rowery,
– organizacja jednej imprezy podsumowującej projekt,
– organizacja jednego spotkania konsultacyjnego.
– poprawa jakości życia mieszkańców,
– pogłębienie i utrwalenie społecznych relacji,
– integracja mieszkańców między sobą,
– zwiększenie atrakcyjności wsi.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami naszego projektu są mieszkańcy wsi Machliny, mieszkańcy gminy Czaplinek oraz odwiedzający nas w dużej ilości turyści, bardzo często są to osoby odwiedzające nas od kilkunastu lat oraz właściciele domów letniskowych położonych w naszej miejscowości. Planowana liczba odbiorców 250 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem w realizacji projektu pn. „Rajski zakątek” była Gmina Czaplinek w zakresie wsparcia konsultacyjnego, doradztwa i pomocy merytorycznej.