Mapa strony

Rajd rowerowy szlakami dziedzictwa Gminy Kalisz Pomorski

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Głównym celem projektu było spędzenie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie rajdu rowerowego, pokazanie uczestnikom zabytków znajdujących się w gminie Kalisz Pomorski.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zorganizowany został wspólny rajd rowerowy po terenach gminy Kalisz Pomorski. Wzięło w nim udział siedem świetlic wiejskich z terenów gminy. Zostały zorganizowane i przeprowadzone warsztaty artystyczne (plastyczne, przestrzenne i manualne), na których uczestnicy wykonywali prace przedstawiające najpiękniejsze i najciekawsze zabytki i miejsca każdej miejscowości, które obejrzeliśmy. Prace te zostały przedstawione na wystawie. Powstała wystawa łącząca wszystkie wioski biorące udział w projekcie, która była prezentowana w MGOK w Kaliszu Pomorskim.

Rezultaty projektu

Zorganizowano wspólny rajd rowerowy, w którym wzięło udział około 60 osób. Przeprowadzone zostały zajęcia artystyczne w poszczególnych świetlicach.
Podczas dwudniowego pobytu w świetlicy w Starej Studnicy odbyły się wspólne zajęcia artystyczne.

Odbiorcy projektu

Odbiorcy projektu to głównie dzieci, młodzież oraz dorośli – grupa około 80 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Urząd Miasta i Gminy
  • sołtys