Mapa strony

RAJ za oknem

Logotyp Nidzickiego Funduszu Lokalnego

Cel projektu

Uporządkowanie terenów zielonych przy budynkach XXX-lecia 1 i XXX-lecia 3 w Nidzicy, które miały na celu obudzenie w społeczności lokalnej współodpowiedzialności za własną przestrzeń sąsiedzką.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania w ramach projektu:

 • uporządkowanie placu, wyrwanie konarów drzew, kamieni; wyrównanie terenu;
 • przygotowanie terenu pod rośliny: ułożenie ekobordu, agrowłókniny;
 • zasianie trawy, rozsypanie kory, nasypanie żwiru;
 • nasadzenie drzewek i kwiatów;
 • rozłożenie kamieni na ścieżki roślinne;
 • stworzenie „Dłoniostrady” – odciski dłoni w betonie dzieci i dorosłych biorących udział w spotkaniu podsumowującym projekt;
 • stworzenie ścieżki zdrowia;
 • stworzenie ścieżki chińskiej;
 • festyn na otwarcie placu „RAJ za oknem” – otwarcie placu zapoczątkowano warsztatami ogrodniczymi dla dzieci i wspólnym wykonaniem nasadzeń. Następnie każdy mógł wykonać odcisk dłoni w betonie. Tym sposobem powstała „DŁONIOSTRADA”.

Rezultaty projektu

Poprawiono estetykę zagospodarowania otoczenia. Wzrosła jakość i standard życia mieszkańców (około 200 osób). Efekty rzeczowe projektu:

 • utworzenie placu „RAJ za oknem”;
 • uroczystość otwarcia placu „RAJ za oknem”;
 • warsztaty przyrodnicze dla dzieci;
 • odciski dłoni w betonie „Dłoniostrada”;
 • utworzenie ścieżki zdrowia;
 • utworzenie ścieżki chińskiej.

Ponadto zwiększono integrację społeczności lokalne oraz podniesiono walory estetyczne centrum miasta Nidzica.

Odbiorcy projektu

Z uwagi, iż miejsce realizacji projektu usytuowane jest w centrum miasta Nidzica, gdzie w pobliżu znajdują się: Urząd Miasta, Kościół Świętego Wojciecha, zamek krzyżacki oraz pasaże sklepowe odbiorców projektu jest wielu.
Odbiorcy bezpośredni: XXX-lecia 1, XXX-lecia 3, XXX-lecia 10, XXX-lecia 10A, Kościuszki 4.
Odbiorcy pośredni: mieszkańcy Nidzicy i turyści.

Partnerzy w realizacji projektu

Lokalni przedsiębiorcy.