Mapa strony

Puchatkowe Pole

Logotyp Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej

Cel projektu

Zamysłem naszym było stworzenie miejsca spotkań mieszkańców, tych najmłodszych jak i tych starszych. Projekt ma uczyć społecznych zachowań maluchów, a u starszych ma łamać bariery międzyludzkie.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania podjęte w ramach projektu polegały na budowie placu zabaw składającego się z huśtawek, zjeżdżalni, piaskownicy, domku, bujanek. Postawienie miejsca wypoczynku dla seniorów, które okazałoby się być równie atrakcyjnym dla dzieci.

Rezultaty projektu

Uzyskaliśmy dwa równorzędne rezultaty. Tym wymiernym jest stworzenie atrakcyjnego miejsca zabawy i wypoczynku dla małych i dużych. Niewymiernym i nienamacalnym rezultatem okazało się być wyrwanie ze stanu stagnacji mieszkańców naszej miejscowości i zaangażowanie w podjęcie działań na rzecz szeroko rozumianego dobra wspólnego.

Odbiorcy projektu

Nigdy nie zakładaliśmy jakichkolwiek ograniczeń wiekowych co do korzystania z powstającego miejsca, także jako inicjatorzy całego przedsięwzięcia kierujemy projekt do całego lokalnego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnienie dzieci.

Partnerzy w realizacji projektu

Głównym partnerem w realizacji projektu byli wolontariusze. Wsparcia udzielały także: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Seroczynie, OSP w Seroczynie, Kluska Albert – Usługi blacharsko – dekarskie, Kamieniarstwo – Paulina Kłos, Urząd Gminy w Wodyniach, FH „MPM” Michał Moczydłowski.