Mapa strony

Przywrócenie żeglugi królewską Wisłą, stanowiącą historyczną granicę zaborów w Baranowie Sandomierskim

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny SMK

Cel projektu

Podniesienie świadomości historycznej mieszkańców oraz rozpropagowanie żeglugi na rzece Wiśle. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej naszego miasta i regionu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach przedsięwzięcia zakupiliśmy dwa kajaki z wyposażeniem, zorganizowaliśmy spływ kajakami po Wiśle z eskortą łodzi motorowodnych oraz zaprzyjaźnionych kajakarzy. Na przeprawie promowej przez Wisłę w Baranowie Sandomierskim wykonaliśmy makietę historycznego przejścia granicznego pomiędzy zaborami Rosją i Austro-Węgrami. Wykonaliśmy tablicę informacyjną, która jest zamontowana na promie i przedstawia historię naszej okolicy w kontekście podziału w czasie zaborów oraz przebieg granicy na Wiśle. Wykonaliśmy paszporty turystyczne, które właściciel promu udostępnia z pamiątkową pieczęcią potwierdzającą przekroczenie historycznej granicy zaborów na Wiśle.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców na temat żeglugi na Wiśle, a także na temat podziału Polski w czasie rozbiorów. Pozytywem jest także poprawa atrakcyjności turystycznej regionu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są mieszkańcy Baranow Sandomierskiego, w szczególności ulic Okulickiego, Ogrodowej i Podzamcze, a także turyści odwiedzający nasze miasto.

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie Przyjaciół Baranowa Sandomierskiego Arkadia