Mapa strony

Przystanek sztuka

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica”

Cel projektu

Integracja mieszkańców, rozwijanie kompetencji społecznych, komunikacji, umiejętności wspólnego działania. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, poznawanie technik artystycznych – rysunku, malarskich, graffiti.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zamontowaliśmy nową huśtawkę na placu zabaw i posadziliśmy krzewy. Zainstalowaliśmy wokół przystanku i na placu zabaw tablice do malowania dla dzieci. Fasada przystanku została zupełnie zmieniona, nabrała baśniowego wyglądu stając się znakiem rozpoznawczym wioski. Na placu przed przystankiem pojawiły się 3 ławki i 2 kwietniki. Płot okalający plac zabaw stał się miejscem prezentacji rysunków dzieci. W trakcie realizacji projektu odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci. Rysowano i malowano na tablicach, asfalcie, ścianach przystanku. Uczestnicy poznali i wypróbowali różnorodne techniki plastyczne. Ważnym aspektem wspólnych działań było zorganizowanie festynu rodzinnego z udziałem mieszkańców wioski i okolicy. Wzieło w nim udział ok.200 osób, a w przygotowania zaangażowanych było 30 mieszkańców.

Rezultaty projektu

Wspólne działania, praca przy montażu huśtawek, ławek, sadzeniu krzewów, renowacji fasady przystanku, udział w akcjach plastycznych zaowocowały rozwojem nowych więzi miedzy mieszkańcami. Zostały nawiązanie i wzmocnione relacje pokoleniowe i międzypokoleniowe. Efekty wspólnych działań są bardzo spektakularne – nowa fasada przystanku, klomby z kwiatami, ławki, huśtawka, kolorowe tablice zmieniły obraz wioski stając się swego rodzaju atrakcją turystyczną. To powoduje poczucie dumy mieszkańców i chęć kontynuacji działań.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu jest oczywiście cała społeczność naszej wioski. Dzieci, które wzięły udział w kilku warsztatach plastycznych i wykorzystują tablice na przystanku do rymowania i malowania. Huśtawka cieszy się również duża popularnością. Wszyscy mieszkańcy korzystający z komunikacji autobusowej – przystanek oferuje schronienie i możliwość siedzenia na ławkach. Turyści – galeria-przystanek jako atrakcja.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w projekcie byli Rada Sołecka i sołtys. Korzystaliśmy również z pomocy i doradztwa DL przy Stowarzyszeniu Granica w Lubawce. Otrzymaliśmy również wsparcie ze strony Urzędu Gminy w postaci materiałów budowlanych potrzebnych do zagospodarowania otoczenia przystanku – kamienie, kostka granitowa.