Mapa strony

Przystanek Przedmieście – kontynuacja

Logotyp Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka”

Cel projektu

Projekt „Przystanek Przedmieście – kontynuacja” miał na celu utworzenie atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca dla miłośników sportu, rekreacji i wypoczynku. Projekt zakładał również integrację mieszkańców wsi przez wspólną pracę na rzecz poprawy wizerunku regionu, zwiększenie atrakcyjności i jakości życia na poziomie lokalnym.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Realizacja projektu ujawniła drzemiące w ludziach pasje wspólnotowego działania, pozwoliła na zetknięcie się grup społecznych z różnych środowisk. Wspólne działania obejmowały:
1. Blok spotkań integracyjnych przy pracy:
– zniwelowano i wyrównano teren błoni nad rzeką,
– usunięto zanieczyszczenia i kamienie,
– wykoszono trawę,
– przygotowano i wyznaczono plac pod boisko do piłki nożnej i siatkowej,
– zamontowano bramki i słupki,
– wytyczono i wybudowano ognisko, wykonano ławki,
– zabezpieczono teren i sprzęt na zimę.
2. Zakup sprzętu sportowego i nagród.
3. Uwieńczeniem wspólnych działań była impreza integracyjna „Mikołajki na sportowo”, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zawody sportowe potwierdziły, że teren nad rzeką został właściwie zagospodarowany i spełnia swoje zadanie.

Rezultaty projektu

Rezultatem wspólnych działań jest boisko sportowe i ognisko nad rzeką. Utworzone boisko wpłynęło pozytywnie na rozwój sportowy lokalnej społeczności. Wydłużył się okres aktywności sportowej młodzieży, która po ukończeniu zajęć szkolnych często nie wiedziała jak spędzać swój wolny czas. Wspólne działania poprawiły wizerunek regionu, zwiększyły atrakcyjność i jakość życia na poziomie lokalnym. Projekt zintegrował mieszkańców wsi oraz stworzył bezpieczne miejsce spotkań dla młodzieży i dorosłych.

Odbiorcy projektu

Nowe miejsce służy dzieciom i młodzieży, społeczności lokalnej, uczestnikom zawodów sportowych, rajdów pieszych i rowerowych, użytkownikom szlaków turystycznych, a także drużynom harcerskim. Zagospodarowany teren jest bezpiecznym, atrakcyjnym miejscem do przeprowadzania imprez, rozgrywek sportowych i biwaków harcerskich. Umożliwia wspólne spędzenie czasu przy ognisku nad Krępianką.

Partnerzy w realizacji projektu

Koło gospodyń wiejskich, sołtysi, Urząd Gminy Solec nad Wisłą, bank spółdzielczy, lokalne media (biuletyn gminny, strona internetowa szkoły)