Mapa strony

Przystań kultura

Logo Fundacja Nauka dla Środowiska

Cel projektu

Głównym założeniem projektu było zwiększenie zaangażowania mieszkańców gminy Mielno w działalność kulturalną poza sezonem letnim.

Działania zrealizowane w ramach projektu

We wrześniu na Dożynkach Gminnych ogłosiliśmy konkurs pn.”Przystań Kultura” na najlepszy pomysł na wydarzenie kulturalne proponowane przez mieszkańców gminy. Odbyliśmy serię spotkań z NGO i z radami sołeckimi. Wykonaliśmy mailing do wszystkich NGO i do klubów sportowych. Przygotowaliśmy regulamin konkursu i zamieściliśmy go na stronie www.mielno.pl oraz www.ckm.mielno.pl. We wszystkich wsiach w gminie rozwiesiliśmy plakaty, a w Urzędzie Gminy, bibliotece i Centrum Kultury wyłożyliśmy ulotki. Zorganizowaliśmy prezentację pomysłów i poddaliśmy je pod głosowanie mieszkańców. Zachętą były drobne upominki rozlosowane wśród głosujących. Każdy etap konkursu prezentowany był na stronach www i Facebooku Gminy Mielno, Centrum Kultury w Mielnie i profilach uczestników konkursu.

Rezultaty projektu

 1. Zaktywizowanie ok. 130 osób do wspólnych działań wokół tworzenia oferty kulturalnej poza sezonem letnim.
 2. Zrealizowanie dwóch z trzech zgłoszonych pomysłów.
 3. Utworzenie bazy pomysłów kulturalnych.
 4. Poznanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców.
 5. Wzrost motywacji i gotowości mieszkańców do angażowania się w działania kulturalne w gminie.
 6. Odkrycie lokalnych talentów.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy gminy w wieku od kilkunastu do ponad 70 lat. Część osób to ludzie czynni zawodowo, część to emeryci i renciści oraz młodzież szkolna.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Centrum Kultury w Mielnie
 • Zespół Szkół w Mielnie
 • Ośrodek Wypoczynkowy Albatros
 • Biblioteka Gminna
 • lokalne stowarzyszenia
 • kuby sportowe