Mapa strony

Przyroda i my

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku

Cel projektu

Głównym celem projektu było nauczenie mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych, rozumienia przyrody, szacunku do niej i wzbudzenie potrzeby chronienia jej dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. Warsztaty przyrodnicze – w szkole i w terenie, obejmowały doświadczenia przyrodnicze, mikroskopowanie, badanie wody i gleby, poznawanie okolicznej flory i fauny.
  2. Warsztaty w rezerwacie przyrody Zmysłówka – obserwowanie roślin i zwierząt, wykorzystanie lup i lornetki, mierzenie drzew i sprawdzanie czy mogą być pomnikiem przyrody.
  3. Wycieczka w Bieszczady – Muzeum Przyrodnicze, zagroda żubrów w Mucznem, szlak Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
  4. Wyjazd do Leżajska – Miejska Oczyszczalnia Ścieków, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, siedziba Nadleśnictwa.
  5. Konkurs wiedzy przyrodniczej – konkurs międzyszkolny dla uczniów klas IV-VI szkół z terenu gminy, dotyczący głównie rezerwatu przyrody Zmysłówka.
  6. Spotkanie z leśniczym i wystawa zdjęć na podsumowanie projektu.

Rezultaty projektu

Warsztaty przyrodnicze, wycieczka w Bieszczady i do Leżajska do Nadleśnictwa oraz MZK, zapoczątkowanie międzyszkolnego konkursu wiedzy przyrodniczej, spotkanie z leśniczym, wystawa zdjęć z realizacji projektu, zaangażowanie wielu wolontariuszy, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci, wzbudzenie szacunku do przyrody, poznanie lokalnej przyrody, rezerwatu Zmysłówka, doskonalenie prowadzenia doświadczeń, posługiwanie się mikroskopem, lupą, lornetką, integracja z dziećmi sąsiednich szkół.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami były głównie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Opaleniskach. Dodatkowo w niektórych działaniach brali udział ich rodzice i uczniowie z sąsiednich szkół.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Gminy, ksiądz proboszcz, filia Biblioteki Gminnej, Leśnictwo Zmysłówka