Mapa strony

Przyjdź, pomóż, baw się. Szanuj!

Logotyp Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Granica”

Cel projektu

Celem projektu była integracja lokalnej społeczności, zaangażowanie mieszkańców w dbanie o wspólne dobro, jakim jest majątek trwały, ale również kulturowość.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Pierwsze działanie było związane z zadbaniem i odnowieniem otoczenia przystanku. Drugie działanie polegało na zajęciach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży związanych z bezpieczeństwem. Od bezpieczeństwa w ruchu drogowym, po zagrożenia w świecie tele-informatycznym. Rozdano również ulotki informujące o różnorodnych zagrożeniach. Trzecim działaniem było kultywowanie tradycji lokalnych poprzez budowę przez mieszkańców wieńca dożynkowego, który był prezentowany na przeglądach gminnych. Czwarte działanie jest związane jednorodnie ze świętami Bożego Narodzenia. Były to warsztaty kulinarne związane z tradycją świąt. Doszła do tego realizacja przedstawienia jasełkowego. Piąte działanie – kreatywny konkurs internetowy związany z programem Działaj Lokalnie oraz z miejscowością Przedwojów.

Rezultaty projektu

1 odnowiony przystanek autobusowy, zrealizowano około 20 spotkań związanych z projektem (warsztaty kulinarne itp. próby teatralne, przygotowanie wieńca), 15 dyplomów dla dzieci z warsztatów bezpieczeństwa, II miejsce w gminnym konkursie na wieniec dożynkowy, 20 dzieci z naszej miejscowości biorących udział w jasełkach (pospolite ruszenie!). Dzieci uczestniczące w jasełkach w nagrodę pojechały do kina. Osoby odnawiające przystanek, deklarują dalsze dbanie o to miejsce. Chcemy więcej projektów!

Odbiorcy projektu

Odbiorcami byli mieszkańcy wsi Przedwojów, zarówno dzieci i dorośli.

Partnerzy w realizacji projektu

W projekcie pomogła nam Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze, która zrealizowała spotkania związane z bezpieczeństwem dzieci, młodzieży oraz dorosłych podczas wakacji.