Mapa strony

Przygotowanie i budowa miejsca do spotkań rekreacyjnych i towarzyskich dla mieszkańców miejscowości

Logotyp Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży

Cel projektu

Celem projektu było stworzenie miejsca spotkań i zaangażowanie mieszkańców w budowę altany. Powstało miejsce do spędzenia wolnego czasu z rodziną i znajomymi w miejscu ogólnodostępnym dla wszystkich.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na przygotowaniu miejsca, w którym powstanie obiekt służący wspólnym spotkaniom mieszkańców miejscowości. Miejsce to zostało odpowiednio oczyszczone i uporządkowane, wykonano szereg prac ręcznych oraz koparko-ładowarką. Następnie zebrana została warstwa wierzchnia i nastąpiło wypoziomowanie terenu. Kolejnym etapem było utwardzenie podłoża, przygotowanie miejsca pod położenie obrzeży i kostki brukowej, zalanie stóp pod słupy, ułożenie obrzeży i kostki brukowej. W międzyczasie zostało zorganizowane drewno na budowę konstrukcji altany. Kolejnym etapem prac było przygotowanie i impregnacja tej konstrukcji. Efektem końcowym było ustawienie konstrukcji i pokrycie jej blachą, a także wykonanie szeregu finalnych czynności porządkowych.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest powstanie miejsca spotkań, które pozwoli na coroczną organizację kilku imprez towarzysko-kulturalnych, zwróconych dla społeczności lokalnej, takich jak: dzień kobiet, piknik majówkowy, dzień dziecka, spotkania wakacyjne. Mieszkańcy też zintegrowali się ze sobą podczas budowy i porządkowania terenu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy miejscowości. Szczególnie korzystać z obiektu będzie młodzież. Łączna liczba osób, jaka będzie mogła skorzystać z tego miejsca to ok. 450.