Mapa strony

Przycisk życia w Bogunicach

Logotyp Funduszu Lokalnego „Ramża”

Cel projektu

Celem projektu było podniesienie poziomu bezpieczeństwa we wsi Bogunice, w której czas oczekiwania na przyjazd pogotowia wynosi aż 15 minut, a samo jego wezwanie jest utrudnione przez słaby zasięg.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zostały zamontowane dwa „przyciski życia”: jeden na sali OSP przy ulicy Polnej, drugi na remizie OSP. Ich działanie polegało będzie na tym, iż po naciśnięciu przycisku włączy się syrena alarmowa, a do strażaków zostanie wysłane powiadomienie o potrzebie użycia defibrylatora, który został zakupiony w ramach projektu. Kolejnym etapem było podniesienie umiejętności udzielania pierwszej pomocy i zaznajomienie ze sposobem działania „przycisków życia” podczas szkoleń, w których brali udział zarówno strażacy, jak i mieszkańcy wsi Bogunice.

Rezultaty projektu

W ramach projektu zostały zainstalowane przyciski życia, wdrożyliśmy system powiadamiania sms-owego strażaków, zintegrowaliśmy system z działającą syreną alarmową, przeszkoliliśmy członków OSP w zakresie obsługi zakupionego defibrylatora i przypomnieliśmy zasady udzielania pierwszej pomocy. Wierzymy, że te działania, jak również szkolenia przeprowadzone wśród mieszkańców miejscowości znacząco przyczyniły się do podniesienie poziomu bezpieczeństwa w naszej miejscowości.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są przede wszystkim mieszkańcy wsi Bogunice. To dla nich został stworzony przycisk życia oraz przeprowadzone zostały szkolenia z pierwszej pomocy. Jednak w szkoleniach brali udział nie tylko mieszkańcy Bogunic, ale również kilka osób mieszkających na terenie macierzystej gminy oraz jedna osoba z Knurowa.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem w realizacji projektu była Gmina Lyski, która na każde z przeprowadzanych szkoleń udostępniała nam projektor multimedialny. Dodatkowo jeden z mieszkańców gminy, udostępniał manekiny, AED szkoleniowe, oraz rany do szkoleń. Partnerem w realizacji projektu była również jednostka OSP Lyski, która udostępniały nam na szkolenia strażaków torbę PSP R-1 oraz deskę ortopedyczną.