Mapa strony

Przeszłość historyczna i współczesne wyzwania społeczności lokalnej Gminy Stoczek Łukowski

Logotyp Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej

Cel projektu

Celem projektu było zintegrowanie całej społeczności lokalnej, zwłaszcza samorządów uczniowskich szkół, wokół skatalogowania informacji historycznej i współczesnej o obszarze Gminy Stoczek Łukowski.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W czasie realizacji projektu przeprowadzono szereg wywiadów i rozmów z mieszkańcami Gminy Stoczek Łukowski, w tym z kombatantami, członkami Armii Krajowej, sołtysami, radnymi, Wójtem Gminy Stoczek Łukowski, przedstawicielami jednostek organizacyjnych Gminy, organizacji społecznych, przedsiębiorcami, przedstawicielami parafii i innymi osobami, związanymi zawodowo lub rodzinnie z Gminą Stoczek Łukowski. Zgromadzono z rożnych źródeł dokumentację fotograficzną i tekstową. Po zredagowaniu uzyskanych informacji, opracowanie przekazano do drukarni w celu wydrukowania publikacji. Kolejne działania dotyczyły spotkań z mieszkańcami Gminy w świetlicach wiejskich oraz w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej, w celu promocji publikacji.

Rezultaty projektu

Realizacja zadania pozwoliła na osiągnięcie zaplanowanych rezultatów oraz produktów, w tym 8 placówek oświatowych i kulturalnych bezpośrednio zaangażowało się w projekt, 50 uczniów szkół gimnazjalnych i absolwentów, rozwinęło kluczowe kompetencje, 10 nauczycieli szkół gimnazjalnych, w tym opiekunowie samorządów uczniowskich uzyskali wiedzę historyczną i współczesną o obszarze Gminy Stoczek Łukowski, opracowano i wydano publikację z realizacji projektu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami bezpośrednimi i pośrednimi projektu byli: młodzież szkolna szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Stoczek Łukowski, absolwenci szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Stoczek Łukowski, nauczyciele, sołtysi z terenu Gminy Stoczek Łukowski, radni, przedstawiciele instytucji, jednostek organizacyjnych i społecznych, kombatanci z terenu Gminy Stoczek Łukowski.

Partnerzy w realizacji projektu

Główni partnerzy projektu to: Samorząd Gminy Stoczek Łukowski, Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Kobiałkach, Zespoły Oświatowe z terenu Gminy Stoczek Łukowski i przedsiębiorcy.