Mapa strony

PRZENIESIONY W CZASIE – AKCJA ARTYSTYCZNA

Logotyp Stowarzyszenia Rozwoju Orawy

Cel projektu

Przyczynienie się do wzrostu świadomości regionalnej, rozbudzanie tożsamości regionalnej wśród bezpośrednich i pośrednich adresatów przedsięwzięcia oraz kontynuacja działalności zespołu MAŁOLIPNICKA RODZINA KOLPINGA, a także integracja Zespołu z mieszkańcami regionu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na 

 • przeprowadzeniu działań twórczych z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym z terenu Orawy,
 • pozyskaniu wiedzy o życiu własnych orawskich przodków poprzez przeprowadzenie badań i wywiadów terenowych w celu odszukania, zebrania, skatalogowania istniejących archiwalnych fotografii
 • opisaniu biografii przedstawionych na nich ludzi przez uczestników projektu,
 • zebrane – wypożyczone fotografie i pozyskane informacje zostały opracowane w zwięzłych opisach z przypisami przez uczestników projektu.

Rezultaty projektu

 • Poszerzenie wiedzy o kulturze materialnej Orawy u nieograniczonej liczby odbiorców,
 • Świadomość  własnej odrębności kulturowej wśród mieszkańców regionu (ok. 100 osób)
 • Przeprowadzenie cyklu 6 warsztatów nawiązujących do tradycji regionu,
 • Zorganizowanie wystawy i prezentacji przedstawionych prac w której wzięło 80 os.,
 • Rozwijanie kreatywności wśród 60 mieszkańców wsi,
 • Budowanie postaw społecznych związanych z regionem Orawy,
 • Integracja społeczności Orawy.

Odbiorcy projektu

Adresaci bezpośredni: Projekt realizowany był przez dzieci i młodzież z 4 orawskich miejscowości: Lipnica Mała, Zubrzyca, Orawka i Lipnica Wielka – głównie członkowie 4 zespołów folklorystycznych MAŁOLIPNICKA RODZINA KOLPINGA, SKALNIOK, KOLIBA oraz chętni mieszkańcy regionu. Odbiorcami byli również uczestnicy warsztatów etnograficznych, zajęć regionalnych, warsztatów rękodzieła (60 osób).

Partnerzy w realizacji projektu

Zespoły: KOLIBA, SKALNIOK, ORAWIANIE